Idag röstar riksdagen om en ny flyktingpolitik

Kollegor i finansbranschen
Många utrikesfödda akademiker får inte arbeten som stämmer överens med deras kvalifikationer. Vissa av dessa är ekonomer, och skulle kunna arbeta i framtidens finansbransch.

Igår fick jag ett mejl från UNHCR om att rekordmånga människor är på flykt, 24 personer tvingas lämna sina hem – varje minut. Idag förväntas riksdagen ta beslut om en ny flyktingpolitik. En politik med tillfälliga uppehållstillstånd och begränsad möjlighet till familjeåterförening.

Det finns mycket jag skulle vilja skriva om migrationsförslaget, om innebörden av begränsad familjeåterförening, om barn och mammor som istället för att säkert återförenas med sin familj i Sverige och börja bygga upp ett liv – tvingas följa efter pappor på samma livsfarliga båtfärd över medelhavet. Jag skulle vilja skriva om Amnestys oro över att kvinnor som tvingas på flykt riskerar att utsättas för sexuella övergrepp, våld och människohandel.

Förslaget har mött stor kritik, alla remissinstanser är negativa, det kritiseras för att bryta mot asylrätten, för att vara inhumant, det kritiseras ur ett arbetsmarknadsperspektiv, för att försvåra nyanländas etablering. Jag ska i denna text försöka hålla mig till arbetsmarknaden.

Den nya politiken innebär att du som flyr till Sverige, och får asyl, beviljas ett tillfälligt uppehållstillstånd på tretton månader.

Men sen? Om du har ett arbete beviljas du ett permanent uppehållstillstånd när det tillfälliga löper ut. Då får du stanna. Jobb är det enda sättet att få ett permanent uppehållstillstånd. Knappast incitament för att utbilda sig, ta en praktikplats, skapa ett närverk, hitta rätt arbete. Förslaget skapar incitament för att få ett arbete, första bästa, inte rätt arbete.

Vi opinionsbildar mycket om behovet av utbildning, kompetensutveckling – att anställda ska rustas med rätt kunskaper för att möta framtidens digitala arbetsmarknad. Vem kommer att vilja investera i denna utbildning? Det är inte en särskilt effektiv investering om personen inte får stanna i landet – varken för stat, arbetsgivare eller individ. Tiden är för knapp, det gäller att så snabbt som möjligt få första bästa jobb. Validering, att lära sig svenska, kompletterande utbildning. Det prioriteras bort.

För att inte tala om den osäkerhet, den beroendeposition och den möjlighet som öppnas upp för oseriösa arbetsgivare, även om förslaget kräver löner med kollektivavtalsnivå.

Det är rent ut sagt usel arbetsmarknadspolitik, och går stick i stäv med regeringens paroll om att vi ska ta tillvara kompetensen hos de som kommer till Sverige.” skriver TCOs utredare Åsa Odin Ekman, och jag kan inte annat än hålla med.

Jag får ett ständigt inflöde av rapporter om att den svenska arbetsmarknaden blir allt mer tudelad, att bland personer födda utanför Europa ökar arbetslösheten och utrikesfödda utgör nu mer än hälften av de inskrivna arbetslösa, jag får rapporter om diskriminering och utanförskap, om nyanlända som inte får ett arbete, jag läser om utrikesfödda akademiker som inte får arbeten som stämmer överens med deras kvalifikationer. Vissa av dessa är ekonomer, och skulle kunna arbeta i framtidens finansbransch.

Dagens omröstning i riksdagen kommer knappast göra utsikterna bättre för de som kommer till Sverige och vill arbeta, vill utbilda sig och möta framtiden.

Karin Kristensson, utredare

Rätten att koppla ned

Kvinna surfar i mobilen
Är det okej att koppla ned under kvällar, helger och semester eller förväntas du som anställd att vara tillgänglig även på ledig tid?

Gränsen mellan privatliv och arbetstid suddas ut allt mera. Många anställda svarar på jobbmail på fritiden och surfar runt på nätet i jobbsyfte på sin lediga tid. Ibland är det svårt att koppla av, ibland vill man inte koppla av.

I Frankrike har man tagit allas rätt till att slappna av ett steg längre och gjort lag av frågan. Numera är det olagligt för arbetsgivare och anställda att skicka jobbmail efter kontorstid, på helger och på semestern. Förbudet gäller företag med 50 eller fler anställda.

I Frankrike är utbrändhet ett stigande problem. Alla studier visar att det är mycket mer jobbrelaterad stress i dag jämfört med förut och att stressen är konstant.

Anställda lämnar fysiskt kontoret men de lämnar inte jobbet. De är fortfarande fast som med ett elektroniskt koppel, som en hund. Sms, meddelanden och mail. Till slut bryter man ihop, enligt Benoit Hamon vid Frankrikes nationalförsamling.

Den nya lagen innebär att företagen måste se till att de anställdas jobb inte ”spiller över” på fritid och privatliv. Tanken är att motverka att gränsen mellan privatliv och jobb blir allt suddigare.

Forskaren Jon Whittle är med i ett engelskt projekt där man tittar på hur digital teknologi påverkar balansen i arbetslivet. Enligt honom kan de anställda känna sig ännu mera stressade vid tanken på att komma tillbaka till en uppsjö av mail. Han menar att jobbrelaterat välbefinnande är mycket större än att stoppa mail efter kontorstid. Mailen är ett sätt att kommunicera. Det verkliga problemet är kulturen att man hela tiden måste göra mer och vara bättre än konkurrenterna.

Resultatet från den kommande arbetsmiljöundersökningen bland Finansförbundets medlemmar ger ingen enhetlig bild. 44 procent är positivt inställda till att läsa jobbmail utanför ordinarie arbetstid. 33 procent tycker det är negativt och 23 procent vet ej. En av fem uppger att de förväntas vara tillgänglig även på ledig tid medan fyra av tio aldrig läser jobbmail efter att de lämnat jobbet.

Det är inte bara Frankrike som vill göra något åt den ökande ohälsan på grund av jobbstress. De tyska företagen Volkswagen och Daimler har börjat blockera jobbmail för sina anställda efter arbetstid. För att värna om semestern och motverka stress vill Tysklands arbetsmarknadsminister Ursula von der Leyen reglera möjligheterna att läsa jobbmail på fritiden.

I Sverige visar en ny undersökning från Arbetsmiljöverket att sju av tio oroar sig för någon de anser riskerar att bli sjuk på grund av jobbstress. En enkätundersökning från Arbetsmiljöverket visar att arbetsgivare i högre grad än arbetstagare svarar att anställda har ett eget ansvar om de känner sig stressade av jobbet och att stressjukdom främst orsakas av människors livspusslande och privata situation.

Frågan vad som orsakar jobbstress och arbetsrelaterad ohälsa är långtifrån löst och diskussionerna lär fortsätta. Det återstår att se vad som konkret kommer att hända i Frankrike i och med införandet av den nya lagen. Den som bryter mot lagen får i nuläget inget straff, vilket kan resultera i att många fortsätter som förut.

Vad gör din arbetsgivare för att jobbet inte ska flyta ihop med ledighet och privatliv? Eller är det ditt eget ansvar? Är det okej att koppla ned på kvällar och helger eller förväntas du som anställd att vara tillgänglig även på ledig tid?

Skriv gärna och berätta!

Marie Löök Birgersson, utredare

Fackliga rättigheter i världen

Världskarta över fackliga rättigheter
Situationen för arbetstagare har blivit sämre på alla världens kontinenter, visar världsfacket ITUC:s rättighetsindex 2016 som publiceras idag.

Idag släpper världsfacket ITUC rapporten ”Global Rights Index 2016”. Rapporten listar bland annat brott mot ILO:s kärnkonventioner 87 om förenings- och organisationsfrihet, samt 98 om rätten att organisera sig och förhandla kollektivt. Under min tid i Chile fick jag ofta höra att landet blivit anmält till ILO för att ha brutit mot dessa två konventioner. När jag frågade fackligt aktiva vilken del i den chilenska arbetsmarknadslagstiftningen de upplever som mest begränsande för fackets utveckling fick jag nästan alltid samma svar: ”Att vi endast är tillåtna att förhandla på företagsnivå!”. Chile har fått stor kritik för att kollektiva förhandlingar är begränsade till lokal nivå, och även för att inskränka på fackföreningars frihet. För att nå fackliga framgångar måste man vara många, välorganiserade och framför allt fria!

I rapporten från Världsfacket ITUC rankas hur 141 av världens länder respekterar mänskliga rättigheter i arbetslivet, i lagen och i praktiken. Thailand, Turkiet och Kambodja är länder som brukar rankas negativt på denna lista, och så även i år. Populära semesterresemål för många svenskar. Dåliga arbetsvillkor, farlig arbetsmiljö, hot, fängelse och trakasserier är vardag för många arbetstagare och fackligt aktiva i dessa länder. En vardag som är svår att tänka sig för oss i Sverige. Jag uppmanar inte till bojkott av dessa vackra länder som till stor del lever på turismen. Men varje resenär bör ha en medvetenhet om det land man väljer att spendera sin semester i. En medvetenhet om de usla arbetsförhållanden servitören har som serverar mat på restaurangen, städerskan som städar rummet eller receptionisten på hotellet. De har troligtvis varken lön eller semesterdagar för att kunna spendera sin tid på samma sätt som svenska Thailandsresenärer. Ett fackligt engagemang är i många fall helt otänkbart. De personliga riskerna är för stora. Något vi bör vara medvetna om det när vi är ute och reser!

ITUC har länge onämnt Colombia som det farligaste landet och även i år toppar de listan över flest mord på fackligt aktiva. Varje år mördas ett tiotal fackföreningsmän- och kvinnor i landet. För två veckor sedan lämnade jag Medellín i Colombia efter att ha rest runt en månad i landet. Medellín har sedan länge haft ryktet om sig att vara en av världens farligaste städer men på senare år har både staden och landet lyft sig från sin konfliktfyllda historia där det har pågått ett allas mot allas-krig mellan polisen, narkotikakarteller, gerillor och paramilitära arméer som dödar varandra. Numera är Colombia ett relativt säkert land med en växande turism och myndigheter som har en större kontroll i landet. Narkotikakartellerna är nästintill obefintliga, regeringen för fredssamtal med FARC-gerillan och våldet i landet minskar. Jag hoppas innerligt att denna positiva utveckling också kommer att märkas för Colombias fackföreningsaktiva. Det är inte längre ett farligt land för den enskilde invånaren eller den semestrande turisten. Jag hoppas innerligt att det inte heller kommer att vara det för den facklige aktivisten!

Oavsett om det handlar om arenabyggen i Qatar och Ryssland, begränsning av kollektiva förhandlingar i Chile, semestrande svenskar i Thailand eller mord på fackligt aktiva i Colombia, vet vi att rösterna från förtryckta fackföreningsaktivister och arbetstagare når alla världens hörn. Att fackliga rättigheter inskränks runt om i världen är inget undantag. Det är inte något felsteg i den historiska utvecklingen. Det existerar och kommer att göra det så länge vi inte gör något åt det. Vi måste se klart och handla!

Sanningen är att världen behöver fria fackföreningar. Inte bara för att värna om mänskliga rättigheter i arbetslivet, utan också för att skapa jämlikare samhällen och minska klyftorna. Det finns ett tydligt samband mellan svaga fackföreningar och ekonomisk ojämlikhet. Fria fackföreningar kan påverka fördelning av inkomster och hjälpa människor ut ur fattigdom. Det stärker friheten och demokratin i våra samhällen, och leder till ett bättre liv för allt fler.

Leo Essemyr, förtroendevald 

Värna mänskliga rättigheter vid mästerskap

Fottbolls EM i Paris och byggnadsarbetare
Svensk fackförenings- och idrottsrörelse ska börja arbeta tillsammans för att mänskliga rättigheter skall värnas i samband med mästerskap.

På fredag börjar EM och det råder fotbollsfeber i hela Sverige och Europa. Imorgon sätter jag mig på tåget till Paris för att ansluta mig till de svenska fansen inför måndagens möte mot Irland på Stade de France. Det går dock inte att undvika den mörka skugga som vilar över detta mästerskap. ”Var försiktig!”, ”Undvik stora folksamlingar!” och ”Åk inte till Paris!” är några av de uppmaningar jag har fått höra inför mitt EM-besök. Något förståeligt med tanke på den senaste tidens terrorattacker med hundratals dödade och sårade som följd. Men terrorhot får aldrig påverka hur man lever sitt liv.

Däremot vilar det en betydligt större skugga över dagens fotboll. Jag tänker främst på de länder som har tilldelats VM-slutspelen 2018 och 2022 – Ryssland respektive Qatar. Här talar vi inte om terrorhot eller fara för egen säkerhet. Vi talar inte heller om hundratals dödade. Nej, vi talar om tusentals döda! Människor som har mist livet på grund av vidriga arbetsförhållanden i bygget av arenor i Qatar. Vi talar om förekomsten av tvångsarbete på arenabyggen i Ryssland. Arbetare som får sina ID-handlingar fråntagna tills arenan står klar. För mig som fotbollsentusiast är detta ett betydligt större hinder för att följa VM på plats än ett terrorhot. Det skaver i mig att ge dessa mästerskap ens en ynka liten tittarsiffra på TV. Därför blir jag stolt över att svensk fackföreningsrörelse tillsammans med idrottsrörelsen igår gick ut med att de ska börja arbeta tillsammans för att ta fram vägledande principer för hur mänskliga rättigheter skall värnas och respekteras i samband med idrott och mästerskap. Jag hoppas att fler länder följer denna typ av initiativ!

Leo Essemyr, förtroendevald 

Ramadan i arbetslivet

Måltid med te och dadlar samt svensk flagga
Den 6 juni firas den svenska nationaldagen. Samma dag inleds den islamska högtiden Ramadan.

Den 6 juni firas den svenska nationaldagen. Samma dag inleds den islamska högtiden Ramadan. Nationaldagsfirandet pågår under en dag medan Ramadan varar i 30 dagar och avslutas med en fest i minst tre dagar som kallas eid al-fitr.

Under ramadan är det förbjudet att äta och dricka så länge solen är uppe. När solen gått ner är det dags för kvällsmåltiden iftar som bryter fastan. Högtiden är en av islams största och precis som jul för kristna uppmärksammar också de flesta sekulära muslimer eid al-fitr. Många genomför också fastan av hälsoskäl.

I arabisk kultur var ramadan namnet på den nionde månaden även före islam. Ordet kommer från den semitiska roten rmḍ som i ordet ramiḍa eller ar-ramaḍ som betecknar stark hetta, bränd mark och brist på proviant.

Allt fler människor i Sverige har sitt ursprung i andra länder och firar därmed andra högtider än de traditionellt svenska. Ett mångkulturellt Sverige ställer ökade krav på flexibilitet i arbetslivet. Att alla vill vara lediga under traditionellt svenska helgdagar, som jul och midsommar, är inte längre någon självklarhet.

Med ett röddagskonto istället för fasta helgdagar kan de anställda själva välja lediga högtider. Mångfaldsvänligt och bra för en jämn bemanning, menar förespråkarna. Medan motståndarna anser att det är lättare för arbetsgivaren att planera för den bemanning som behövs vid fasta helgdagar, även om det kostar mera i form av olika OB-tillägg.

Röddagskonto eller helgdagskonto innebär att de anställda själva väljer om de vill arbeta på allmänna helgdagar och ta ut motsvarande ledighet någon annan gång. Den som hellre firar al-fitr än julafton kan alltså byta. Mobiloperatören 3 är ett av få företag som infört systemet.

Är röddagskonto en bra eller dålig lösning för att skapa flexibilitet i arbetslivet? Finns det bättre alternativ? Och hur bibehåller du som anställd fokus och hög energinivå på jobbet under fastemånaden ramadan?

Dela gärna med dig av dina tips och erfarenheter!

Marie Löök Birgersson, utredare

Är lön till alla lösningen på digitaliseringen?

Robot och människa skakar hand
Frågan många ställer sig är vad som kommer att hända med både anställda och samhälle när antalet arbetstillfällen minskar som en följd av teknikutveckling och nya innovationer.

På söndag folkomröstar schweizarna om statlig månadslön för alla. Går förslaget igenom kommer varje vuxen i Schweiz att få en garanterad lön på drygt 20 000 kr i månaden efter skatt utan krav på motprestation. Anhängarna till förslaget menar att hundratusentals schweizare kommer att förlora sina jobb när robotar och tekniska innovationer tar över och att garantilönen behövs för att inte samhället ska gå under.

Idén om garantilön eller medborgarlön är inte ny men har aktualiserats i takt med att samhället digitaliseras. Frågan många ställer sig är vad som kommer att hända med både anställda och samhälle när antalet arbetstillfällen minskar som en följd av teknikutveckling och nya innovationer. Det är inte alls otänkbart att inom 30 år kommer vägarna att vara fyllda av självkörande bilar och andra fordon. Bara i USA är 3,5 miljoner anställda sysselsatta med att köra. Taxichaufförer, ambulansförare och lastbilschaufförer är några exempel. En del jobb skapas när självkörande teknik utvecklas men de kommer inte att kunna kompensera för dem som försvinner. Många experter tror att samma sak kommer att hända på flera jobbområden, att intelligenta robotar tar över arbetsuppgifter som i dagsläget sköts av anställda.

Riskkapitalbolaget Y-Combinator beläget i Silicon Valley har i veckan anställt en forskare som ska undersöka vad som händer med människor som får lön utan att arbeta. En skara utvalda människor får under ett års tid lön varje månad utan motkrav. Forskaren kommer att ställa frågor som: Vad gör folk som får lön utan att jobba? Blir de mindre stressade, lyckliga och tillfredsställda? Bidrar de till samhället? Eller sjunker de ner i soffan, spelar datorspel och blir allmänt förslappade? En garanterad inkomst ger människor ett skyddsnät och en chans att skapa det liv man vill ha, menar Matthew Krisiloff som är chef över forskningsprojektet.

En av kritikerna är Ross Baird som är verksam på ett annat riskkapitalbolag i USA. Han tycker att Silicon Valley borde öppna ögonen för entreprenörer utanför det egna intresseområdet och hjälpa dem att skapa vinstdrivande företag. Det är bättre att skapa nya arbetstillfällen istället för att dela ut löner utan motkrav. Idag går nästan 80 procent av allt riskkapital i USA till tre stater och mindre än fem procent till kvinnor. Får fler företag och fler människor del av kakan kommer nya arbetstillfällen att skapas.

Lön utan att arbeta känns som en ny tanke. Spännande fast kanske mest skrämmande för den som har Luther sittandes på axeln. Vad händer med självuppskattning och självbild i ett samhälle där så många identifierar sig med sina arbeten och tenderar att jobba för mycket istället för för lite om medborgarlön införs.

Vad tror du som anställd inom bank- och finans om framtidens arbetsmarknad? Har du lösningen på de utmaningar som arbetslivet står inför?

Skriv gärna och berätta!

Marie Löök Birgersson, utredare

Är Indien det nya Baltikum?

Fasad Danske Bank
Danske Bank är den bank som flyttat störst del av sin verksamhet till låglöneländer.

Att svenska och nordiska banker flyttar delar av sin verksamhet till Baltikum och Polen är i sig ingen nyhet. Det är ett relativt jämnt flöde av jobb som varje år flyttar från Sverige till utlandet. En bank skiljer dock ut sig i statistiken.

På bankföreningens skattekonferens i april presenterade Swedbank siffror på bankernas bemanning i låglöneländer. Under tidsperioden 2014 till 2015 ökade Danske Bank medelantalet anställda i Litauen med 429 personer samtidigt som antalet anställda i Indien ökade med 578 personer. Ser vi till måttet flest anställda per intäktskrona i låglöneländer så toppar Danske Bank listan med råge. Under samma tidsperiod minskade Danske Bank bemanningen i hemlandet Danmark med 469 anställda.

Siffror från år 2015 visar att Danske Bank under de senaste 2,5 åren flyttat 850 arbetstillfällen till Litauen och att banken förra året hade omkring 750 IT-proffs anställda i Indien. Tidigare hamnade IT-jobb främst i Baltikum men numera hamnar de i högre grad i Asien då lönerna är lägre där. Etableringsrådgivare som hjälper företag att expandera sin verksamhet till bland annat Indien är en yrkesgrupp på frammarsch som vittnar om att trenden troligtvis kommer att hålla i sig över tid.

Men det är inte enbart Danske Bank som flyttar stora delar av sin verksamhet utomlands. Allt fler banker väljer att flytta arbeten från de nordiska länderna till andra delar av världen och främst rör det sig om IT-hantering som flyttas från Nordeuropa till Indien. Men även andra banktjänster hamnar utanför Norden. Hanteringen av kundernas banklån sker i allt högre grad i Litauen och Polen.

Varför flyttar just Danske Bank stora delar av sin verksamhet utomlands? En trolig orsak är den danska lönesummeavgiften (skatt kopplad till lönesumman) som gör det dyrare för banken att anställa i Danmark. Just nu utreder regeringen införandet av en liknande skatt i Sverige som är tänkt att generera 4 miljarder kronor till svenska staten. Fyra miljarder är lika mycket som en ökad lönekostnad motsvarande cirka 6 300 arbetstillfällen per år. Det svenska förslaget kommer att presenteras i november i år.

För den intresserade dyker flera frågor upp. Är utvecklingen signifikant för Danske Bank eller kommer andra banker att följa efter och kraftigt utöka bemanningen i låglöneländer? Kommer Indien att ta över Baltikums roll som det nya bankcentret och hur påverkar en sådan utveckling arbetsvillkor och löneutveckling på svensk eller för all del europeisk finansmarknad?

Vad tror du som anställd om framtiden inom bank och finans? Skriv gärna och berätta om dina tankar, idéer och erfarenheter!

Marie Löök Birgersson, utredare

Vem är framtidskapitalet?

Vilka kompetenser kommer att krävas av de anställda i framtiden?
Vilka kompetenser kommer att krävas av de anställda i framtiden?

Imorgon kommer jag att tala på en konferens om framtidens jobb som TCO bjuder in till. Jag kommer att prata kring och försöka hitta svar på frågor som: hur kommer framtidens finansbransch att se ut? Vilka arbeten försvinner och tillkommer? Vilka kompetenser kommer att krävas av anställda i framtiden?

Digitaliseringen är en viktig drivkraft i ekonomin, den bidrar till omvandling produktivitet och välstånd, produkter blir mer kundanpassade och avancerade. Men den digitala utvecklingen innebär också att nya kompetenser kommer att efterfrågas, i allt snabbare tempo. Den utbildning vi har när vi börjar vårt arbetsliv kommer inte att räcka hela vägen. Anställda kommer att behöva kontinuerlig kompetensutveckling för att klara framtidens krav.

Finansförbundets medlemmar verkar inte få den tid de behöver till utbildning och kompetensutveckling. Ett stort antal av Finansförbundets medlemmar vittnar om att den inläsning de gör i samband med kompetensutveckling sker helt eller delvis på deras fritid. Det handlar om medlemmar som får plugga till prov och nödvändiga licenseringar samtidigt som de tar hand om hem och familj, det är anställda som får välja bort en middag med sina vänner för att obetalt studera till en utbildning som är nödvändig för att de ska kunna utföra sitt arbete.

Många av Finansförbundets medlemmar saknar en individuell kompetensutvecklingsplan.

En stor del av den planerade kompetensutvecklingen blir aldrig ens av.

Varför? Det finns inte tid.

Våra medlemmar vittnar om ökad stress och arbetsbelastning, många mår dåligt och blir sjuka av sitt arbete. Allt färre förväntas göra allt mer.

Min tolkning av siffrorna är att arbetsgivare inte prioriterar den tid som anställda behöver till kompetensutveckling. Det finns resurser, det är en fråga om prioriteringar.

Vilka värden kan aldrig digitaliseras bort?

Arbetsgivare hanterar den digitala omställningen genom att ersätta det mänskliga arbetet med digitala lösningar. Kontor läggs ner. Är verkligen framtidens arbeten de som utförs endast av datorer. Vilket mervärde och kundnöjdhet skapar datorer i en serviceinriktad bransch?

Bankkunder vill fortfarande gå till bankkontor samtidigt som kontoren lägger ner. Missnöjdheten med bankerna ökar och förtroendet för branschen minskar. De som arbetar på befintliga kontor får ta emot allt fler, allt mer missnöjda kunder på mindre tid. Stressen ökar.

Framtidskapitalet är det personliga mötet, social kompetens och den trygghet det medför. Istället för att skära ner på det personliga, istället för att stänga kontor och minska rådgivningstimmarna (emot kundernas vilja) kan digitaliseringen bidra till färre rutinuppgifter och mindre administration, den kan frigöra tid till fler kundmöten och god rådgivning, det ger oss, som bankkunder, någon att prata med när vi ska ta stora beslut om vår ekonomi, bostadslån och hur vi ska placera våra pensionspengar. Det är så vi minskar stressen för de anställda, det är så vi ökar kundnöjdheten och det är så vi använder digitaliseringen till vår fördel.

Karin Kristensson, utredare

Staten vinnare på bankgarantin

Spargris i svenska flaggans färger
Statens stödåtgärder vid finanskrisen gav ett nettotillskott till statskassan, tvärtemot vad de flesta verkar tro.

En mängd påståenden och förutfattade meningar omger finansbranschen vilket skapar ett oförtjänt dåligt rykte. Ett påstående är att bankerna lånade en massa pengar från staten under finanskrisen 2008-09 som de ännu inte betalat tillbaka. Ett annat att skattebetalarna kommer att få bekosta framtida bankkriser. Det finns dock ett problem med dessa påståenden. De stämmer inte riktigt överens med verkligheten.

Nu är finanskrisens stödåtgärder i stort sett slutförda. Bankgaranti- och kapitaltillskottsprogrammen har avslutats och i maj 2015 betalades det sista lånet med statlig garanti tillbaka. Det gör det möjligt att summera kostnaderna för statens krishantering 2008-09. Och då visar det sig att statens stödåtgärder, tvärtemot vad de flesta verkar tro, gav ett nettotillskott till statskassan. Slutresultatet blev nämligen ett överskott med 12,4 miljarder kronor, vilket motsvarar 0,4 procent av 2008 års BNP.

Den lyckosamma svenska modellen för bankkrishantering kommer inte att tillämpas i framtiden när den implicita statliga garantin försvinner eller åtminstone minskar avsevärt. Istället införs en ny global bankkrishanteringsmodell där bankernas finansiärer ska stå för kostnaderna när en bank krisar. Den nya modellen, som aldrig prövats i praktiken, har under 2015 införts i EU enligt ett nytt krishanteringsdirektiv. Den nya ordningen innebär att bankernas finansiärer på förhand vet att de i en kris riskerar att få sina tillgångar nedskrivna eller konverterade till aktier och på så sätt är det tänkt att marknadsdisciplinen ska öka.

Två påståenden eller ”sanningar” om finansbranschen kan med andra ord ifrågasättas. Statens stödåtgärder till bankerna 2008-09 skapade inget hål i statens finanser utan resultatet blev istället ett överskott på 12,4 miljarder kronor. Nu när den implicita statliga garantin slopas kommer inte skattebetalarnas pengar att användas vid framtida kriser utan pengaansvaret hamnar på bankernas finansiärer.

Om den nya modellen för bankkrishantering är positiv eller negativ för svenska skattebetalare återstår dock att se. Vad tror du?

Skriv gärna och berätta!

Marie Löök Birgersson, utredare

Stressen gör oss sjuka

KontorslandskapAnställda i finansbranschen blir sjuka av sitt arbete – de vittnar om huvudvärk, magont och sömnbesvär. Våra medlemmar berättar att deras privatliv påverkas av deras arbetssituation. Med en ständigt ökande arbetsbelastning har vi mindre tid att göra det viktiga, det som ger oss energi – umgås med vänner och släkt, läsa en bok, ta en promenad.

Behöver vi verkligen bli sjuka av vårt arbete? Behöver vi gå hem med huvudvärk, arbeta sent och ställa in den där efterlängtade middagen med vänner?

Det finns pengar hos företagen, men dessa pengar verkar inte investeras på ett sätt som förbättrar medarbetarnas arbetsmiljö, tvärtom – stressen för de anställda i finansbranschen ökar.

Allt fler kontor stänger, och förra veckan rapporterades det att ännu fler kontorsstängningar är att vänta. Detta trots att vi vet att kunderna vill gå till ett bankkontor, vi vet att det är det som bidrar till kundnöjdhet, vi vet att de vill träffa en person, prata, känna sig trygga. När kunderna fortsätter gå till bankkkontor samtidigt som antalet kontor minskar ökar pressen på befintlig personal, som blir allt mer stressad.

Jag vill inte låta bakåtsträvande, men varför styra verksamheten i en riktning som varken gör kunder eller anställda nöjdare? Det är medarbetarna som får ta emot kritik från missnöjda kunder, de kunder som ville träffa en person på ett bankkontor i närheten men inte fick det. Det är medarbetarna som får ökad arbetsbörda samtidigt som de får möta kritik och arga kunder.

En digital arbetsmiljö bidrar till att vi är ständigt kontaktbara och förväntas finnas tillgängliga – finns vi inte på ett kontor så ska vi finnas på en chatt, via mejl eller sms. Kunder förväntar sig snabba svar, men finns det tid att komponera dessa svar eller kläms det in under lunchen, på bussen, toaletten eller lekplatsen?

Kreativitet, social kompetens att få en person att känna sig trygg kan inte maskinerna kan ta över. Kunderna efterfrågar fortfarande mänsklig kompetens, de vill rådfråga, stämma av, prata, mejla. Samtidigt blir anställda i finansbranschen allt mer stressade.

Alla möjligheter finns för att skapa en god arbetsmiljö i framtiden, men arbetsgivarna behöver förstå att den mänskliga och den artificiella intelligensen kompletterar varandra. Det går inte att stänga kontor och minska rådgivningen i ett snabbare tempo än kunderna accepterar. Datorn kan avlasta administration, dokumentation och uträkningar. Avlastning behövs, det allt mer omfattande regelverket i finanssektorn ökar den administrativa bördan. Anställda behöver tid till det mänskliga – de behöver prata, bolla, ge råd. Det tror jag är receptet på en bättre arbetsmiljö och minskad stress. Vad tror du?

Karin Kristensson, utredare