Årets första kvartalsrapporter har presenterats. På näringslivssidan i Svenska Dagbladet går att läsa ”storbankerna fortsätter att öka sina vinster. Tillsammans redovisade Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank ett rörelseresultat på hisnande 27,7 miljarder kronor”.

Förädlingsvärdets vinst- respektive löneandel, hela ekonomin 1950-2014, procent
Förädlingsvärdets vinst- respektive löneandel, hela ekonomin 1950-2014, procent

Vinster ökar och mervärde skapas inom företag. Statistiska centralbyrån har gjort en översikt över löne- och vinstandelens utveckling. Löneandelen visar hur stor del av förädlingsvärdet som tillfaller arbetstagare i form av löner eller sociala avgifter. Förädlingsvärdet är värdet av ett företags produktion minus kostnader för inköp. Förädlingsvärdet är följaktligen det värde som skapas i företaget.

Statistiska centralbyrån visar en trend med minskande löneandel. En mindre andel av det värde som skapas går tillbaka till de anställda.

Löneandelen hade en uppåtgående trend mellan 1950 till mitten av 1970-talet och uppgick 1978 till 76 procent, sedan dess har trenden varit nedåtgående. År 2014 var löneandelen cirka 70 procent. Vinsternas andel av har haft motsatt utveckling. Lönernas andel minskar – vinsternas andel ökar.

I finansbranschen kan vi se hur företagsledningar vid varje bokslut sätter upp nya ambitiösare mål om vinst och avkastning till aktieägare. Mål som möjliggörs genom att skära i sina kostnader, till exempel kostnader för löner och anställda. Det är inte aktieägarna som drabbas av besparingarna- snarare anställda och kunder.

Finansbranschen är lönsam. Storbankernas rörelseresultat har ökat från 70 miljarder 2010 till 103 miljarder 2016. En ökning på 46 procent. Under samma period minskade antalet i anställda i Sverige med 6 procent, totalt i koncernerna minskade antalet anställda hela 13 procent. Resultatet per anställd i koncernerna ökade med över 67 procent under perioden. Medarbetarna bidrar med förädlingsvärde, produktiviteten ökar. Men vilka får ta del av det? Under samma period ökade personalkostnaderna i storbankerna med endast 10 procent.

Siffrorna talar sitt tydliga språk, när resultat och mervärde ökar tillfaller den största delen vinstandelen, inte löneandelen. Frågan är vart utvecklingen är på väg, både i finansbranschen och i ekonomin i övrigt. Kommer ägare få allt mer och anställda allt mindre?

Läs Finansförbundets åsikt om lön, bonus och vinstandelar.

Karin är ny bloggare hos oss. Läs hennes första inlägg om varför kollektivavtal är bra.

Karin Kristensson, utredare

Dela
Vinsterna ökar på lönernas bekostnad