Sjukt barnI finansbranschen är kvinnor hemma med sjuka barn i större utsträckning än män. Enligt 2016 års statistik stod männen för 34 procent av vab-dagarna och kvinnorna för 66 procent. Fenomenet är inte något specifikt för finansbranschen utan återfinns i alla sektorer av arbetsmarknaden.

Ojämställda strukturer påverkar kvinnors och mäns fördelning av det obetalda arbetet då kvinnor tar större ansvar för familj och hem. Kvinnors obetalda arbete genererar stora löneskillnader mellan könen. Under ett liv uppgår livslöneskillnaden mellan kvinnor och män till flera miljoner. När vi bildar familj stagnerar kvinnors inkomstutveckling samtidigt som mäns karriär och inkomster fortsätter öka. Även kvinnors hälsa försämras när det dubbla arbetet skapar stress och press.

Så vad är lösningen? Att män tar större ansvar för det obetalda arbetet, såklart. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet. Alla ska få samma möjligheter att få en god kontakt med sina barn. Alla ska få samma möjligheter att göra karriär och få en bra lön.

Ofta är det inte ekonomin som styr valet av vem som ska vara hemma, det är kön. När det gäller föräldraledigheten tror familjer ofta att de väljer efter ekonomi, men Försäkringskassan har visat att det faktiskt är kön som styr. Det kan vara något att komma ihåg vid nästa köksbordssamtal. När barnen är sjuka; skriv upp varje vab-dag och räkna ut hur många dagar ni tar varje vecka, månad och år, eller varför inte dela upp varje vab-dag så att båda hinner komma in till arbetet och uppdatera sig om läget? Det går också att överlåta vab-dagar till en vän eller släkting.

Den känns oftast enklast att följa gamla strukturer och invanda mönster. Men att välja den lite krångligare vägen, den som tar emot lite, kan på längre sikt skapa ett mer jämställt och bättre samhälle för alla.

Karin är ny bloggare hos oss. Läs hennes första inlägg om varför kollektivavtal är bra.

Karin Kristensson, utredare

Dela
Dela på vabben!