After work med öl
Sociala nätverk är ofta könshomogena.

Under ett liv tjänar kvinnor flera miljoner kronor minde än män. Det finns många anledningar till ojämställdheten. Kvinnor och män arbetar med olika arbetsuppgifter i olika sektorer. Det kvinnor gör, kvinnors arbete och arbetsuppgifter, värderas lägre än det män gör. Det finns fler män än kvinnor på ledande positioner. Kvinnors och mäns potential bedöms olika och kvinnor framstår som mindre intressanta chefskandidater.

Stereotyper och fördomar om mäns och kvinnors ledarskap påverkar följaktligen vilka som erbjuds chefspositioner. Detta förstärks av ett socialiserat beteende där vi anförtror oss, relaterar till och speglar oss i människor som liknar oss.

På högre positioner där män redan är överrepresenterade väljer därför män andra män. De förlitar sig till och föredrar personer som är lika dem själva och vill ha dem som medarbetare. Det upplevs som enkelt helt enkelt. Det blir lättare att byta några snabba ord och fatta beslut med kort varsel. De upplever att de förstår varandra bättre.

Att vi vänder oss till personer som likar oss själva innebär också att män går och lunchar med män. De ordnar aktiviteter eller tar en öl efter jobbet. Sociala nätverk är ofta könshomogena. Det kanske kvinnorna också gör – men vilka sitter på makten?

Resultat av detta blir att manliga chefer har sämre information om kvinnliga underställda än manliga. Den som rekryterar får mycket bättre information om den ena sökanden. Vi tror att vi värderar två sökande lika, men det gör vi inte, eftersom vi snackat i timmar med den ena men kanske bara har förutfattade meningar om den andra. På detta sätt kan en till synes oskyldig after work upprätthålla strukturen av fler män på ledande positioner.

Läs mer om homosocialitet och vilka effekter det får: http://www.genus.se/ord/homosocialitet/

Karin Kristensson, utredare

Dela
Vem tar chefen en öl med efter jobbet idag?