bankskatt_blogg_2016Ibland råder begreppsförvirring inom svensk politik. Det gäller i allra högsta grad den av regeringen tillsatta utredningen med uppgift att föreslå en skatt på den finansiella sektorn. Här försöker man lösa ett ”problem” genom att skapa ett långt värre problem. Finanssektorns momsundantag, som anses leda till överkonsumtion av finansiella tjänster, ska åtgärdas genom en höjning av arbetsgivaravgiften på finanssektorn. Hur kunde det blir så här tokigt?

Ingen skugga ska dock falla över utredaren och de två sekreterarna. Uppdraget kommer från finansdepartementet och regleras i kommittédirektivet där följande står: ”En särskild utredare ska ta fram ett förslag till en skatt på finanssektorn, som minskar den skattefördel som sektorn kan antas få till följd av att omsättning av finansiella tjänster har undantagits från mervärdesskatt.”

Om momsundantaget innebär en fördel kan diskuteras eftersom sektorn samtidigt går miste om avdragsrätt för ingående moms. Men grundproblematiken är att man inte utgår från vad moms egentligen är.

Moms är ingen skatt på arbete utan är och förblir en skatt på slutkonsumenten. När den finansiella sektorn undantas moms innebär det att finansiella tjänster blir för billiga i jämförelse med varor och tjänster som är momsbelagda. När du och jag konsumerar finansiella tjänster betalar vi inte lika mycket i slutpris som när vi konsumerar momsbelagda varor och tjänster.

I Norge har man anammat resonemanget att momsundantaget resulterar i att finansiella tjänster är för billiga i jämförelse med momsbelagd konsumtion. Där utreder man för närvarande återinförandet av moms på den finansiella sektorn.

Mycket talar för att den svenska utredningen kommer att åtgärda momsproblematiken genom att föreslå en skatt på finanssektorn kopplad till arbetsgivaravgiften. Det är varken logiskt eller rimligt och drabbar de anställda i branschen genom minskad sysselsättning.

Bankföreningens siffror visar att 16 000 arbetstillfällen kommer att försvinna inom branschen som en följd av bankskatten.

Nu återstår bara en sak för regeringen att göra.

Gör om och gör rätt!

Marie Löök Birgersson, utredare

Läs mer om vad Finansförbundet tycker i frågan om bankskatt

Dela
Moms är inte skatt på arbete