Har planerad kompetensutveckling genomförts, grafUnder Almedalsveckan arrangerade Finansförbundet ett seminarium om behovet av kompetensutveckling i en allt mer digitaliserad bransch. Den tekniska utvecklingen är en viktig drivkraft till produktivitetsutveckling, för en modern konkurrenskraftig finansbransch behövs digitala innovationer. Men den tekniska utvecklingen innebär också att efterfrågan på digital kompetens kommer att öka.

För att hänga med i kompstensskiftet behöver våra medlemmar kontinuerlig kompetensutveckling under sitt arbetsliv, deras arbetsmarknad kommer att kräva det. Anställda i finansbranschen ska känna sig rustade för framtidens arbete.

Vad beror det på att kompetensutveckling inte genomförs?Tyvärr får anställda i finansbranschen dåliga förutsättningar för att upprätthålla sin kompetens i takt med arbetsuppgifternas utveckling. På seminariet i Almedalen presenterade vi vår nya kompetensutvecklingsundersökning som visade att visar att nästan 40 procent av all planerad kompetensutveckling ställs in.

Varför ställs den in? Arbetsbelastningen är för hög. Den höga arbetsbelastningen för med sig att kompetensutveckling prioriteras bort. Våra medlemmar vittnar om ökad stress, de mår dåligt och blir sjuka av sitt arbete. Allt färre får göra allt mer.

Har du ägnat dig åt inläsning i samband med kompetensutveckling?I vår undersökning ser vi även att ansvaret för kompetensutveckling i allt högre utsträckning läggs på den enskilda medarbetaren, men det finns eller ges inte tid eller möjlighet för kompetensutveckling på ordinarie arbetstid. Istället får anställda sig åt inläsning i samband med kompetensutveckling på sin fritid. 40 procent vittnade om att detta skedde helt eller delvis på deras fritid. Det handlar om anställda som får plugga till prov och nödvändiga licenseringar samtidigt som de tar hand om hem och familj, det är medarbetare som får välja bort en middag med sina vänner för att obetalt studera till en utbildning som är nödvändig för att de ska kunna utföra sitt arbete.

Har du och din chef gjort en plan för din kompetensutveckling?Och vad gör arbetsgivaren? Det verkar inte heller finnas något strategiskt tänk kring anställdas kompetensutveckling. Endast 50 procent av de finansanställda uppger att de har en individuell kompetensutvecklingsplan.

Anställda i finansbranschen ges inte goda förutsättningar för att möta framtidens arbete, vi upplever att det från arbetsgivarens håll inte är en fråga om brist på resurser eller möjlighet att frigöra tid, det finns resurser, medel till att anställda fler och investera i kompetensutveckling. Det är en fråga om prioriteringar.

Seminariepanelen var rörande överens om att kompetensutveckling är nödvändigt. Eva Nordmark från TCO betonade vikten av kontinuerlig kompetensutveckling under yrkeslivet för att fortsätta hålla sig anställningsbar, för att kunna byta jobb, ”tryggheten ligger inte i det jobb du har, utan de jobb du kan få” sa Eva under seminariet. Gith Bengtsson HR-chef på Swedbank betonade även hon vikten av kompetensutveckling, de enkla jobben idag är redan mer komplexa än de var igår, digitaliseringen kräver ständig kompetensutveckling”. Arvid Ahrin från Nordic Financial Unions betonade det fackliga ansvaret i omställningsprocessen och lyfte frågan: ”vem tar vara på den sociala dimensionen i den teknologiska utvecklingen?”

Hur ser det ut hos dig? Har du fått ställa in din kompetensutveckling det senaste året?

Karin Kristensson, utredare

Dela
Hur säkerställer vi finansanställdas kompetensutveckling i en allt mer digitaliserad bransch?