Kvinna surfar i mobilen
Är det okej att koppla ned under kvällar, helger och semester eller förväntas du som anställd att vara tillgänglig även på ledig tid?

Gränsen mellan privatliv och arbetstid suddas ut allt mera. Många anställda svarar på jobbmail på fritiden och surfar runt på nätet i jobbsyfte på sin lediga tid. Ibland är det svårt att koppla av, ibland vill man inte koppla av.

I Frankrike har man tagit allas rätt till att slappna av ett steg längre och gjort lag av frågan. Numera är det olagligt för arbetsgivare och anställda att skicka jobbmail efter kontorstid, på helger och på semestern. Förbudet gäller företag med 50 eller fler anställda.

I Frankrike är utbrändhet ett stigande problem. Alla studier visar att det är mycket mer jobbrelaterad stress i dag jämfört med förut och att stressen är konstant.

Anställda lämnar fysiskt kontoret men de lämnar inte jobbet. De är fortfarande fast som med ett elektroniskt koppel, som en hund. Sms, meddelanden och mail. Till slut bryter man ihop, enligt Benoit Hamon vid Frankrikes nationalförsamling.

Den nya lagen innebär att företagen måste se till att de anställdas jobb inte ”spiller över” på fritid och privatliv. Tanken är att motverka att gränsen mellan privatliv och jobb blir allt suddigare.

Forskaren Jon Whittle är med i ett engelskt projekt där man tittar på hur digital teknologi påverkar balansen i arbetslivet. Enligt honom kan de anställda känna sig ännu mera stressade vid tanken på att komma tillbaka till en uppsjö av mail. Han menar att jobbrelaterat välbefinnande är mycket större än att stoppa mail efter kontorstid. Mailen är ett sätt att kommunicera. Det verkliga problemet är kulturen att man hela tiden måste göra mer och vara bättre än konkurrenterna.

Resultatet från den kommande arbetsmiljöundersökningen bland Finansförbundets medlemmar ger ingen enhetlig bild. 44 procent är positivt inställda till att läsa jobbmail utanför ordinarie arbetstid. 33 procent tycker det är negativt och 23 procent vet ej. En av fem uppger att de förväntas vara tillgänglig även på ledig tid medan fyra av tio aldrig läser jobbmail efter att de lämnat jobbet.

Det är inte bara Frankrike som vill göra något åt den ökande ohälsan på grund av jobbstress. De tyska företagen Volkswagen och Daimler har börjat blockera jobbmail för sina anställda efter arbetstid. För att värna om semestern och motverka stress vill Tysklands arbetsmarknadsminister Ursula von der Leyen reglera möjligheterna att läsa jobbmail på fritiden.

I Sverige visar en ny undersökning från Arbetsmiljöverket att sju av tio oroar sig för någon de anser riskerar att bli sjuk på grund av jobbstress. En enkätundersökning från Arbetsmiljöverket visar att arbetsgivare i högre grad än arbetstagare svarar att anställda har ett eget ansvar om de känner sig stressade av jobbet och att stressjukdom främst orsakas av människors livspusslande och privata situation.

Frågan vad som orsakar jobbstress och arbetsrelaterad ohälsa är långtifrån löst och diskussionerna lär fortsätta. Det återstår att se vad som konkret kommer att hända i Frankrike i och med införandet av den nya lagen. Den som bryter mot lagen får i nuläget inget straff, vilket kan resultera i att många fortsätter som förut.

Vad gör din arbetsgivare för att jobbet inte ska flyta ihop med ledighet och privatliv? Eller är det ditt eget ansvar? Är det okej att koppla ned på kvällar och helger eller förväntas du som anställd att vara tillgänglig även på ledig tid?

Skriv gärna och berätta!

Marie Löök Birgersson, utredare

Dela
Rätten att koppla ned