Fasad Danske Bank
Danske Bank är den bank som flyttat störst del av sin verksamhet till låglöneländer.

Att svenska och nordiska banker flyttar delar av sin verksamhet till Baltikum och Polen är i sig ingen nyhet. Det är ett relativt jämnt flöde av jobb som varje år flyttar från Sverige till utlandet. En bank skiljer dock ut sig i statistiken.

På bankföreningens skattekonferens i april presenterade Swedbank siffror på bankernas bemanning i låglöneländer. Under tidsperioden 2014 till 2015 ökade Danske Bank medelantalet anställda i Litauen med 429 personer samtidigt som antalet anställda i Indien ökade med 578 personer. Ser vi till måttet flest anställda per intäktskrona i låglöneländer så toppar Danske Bank listan med råge. Under samma tidsperiod minskade Danske Bank bemanningen i hemlandet Danmark med 469 anställda.

Siffror från år 2015 visar att Danske Bank under de senaste 2,5 åren flyttat 850 arbetstillfällen till Litauen och att banken förra året hade omkring 750 IT-proffs anställda i Indien. Tidigare hamnade IT-jobb främst i Baltikum men numera hamnar de i högre grad i Asien då lönerna är lägre där. Etableringsrådgivare som hjälper företag att expandera sin verksamhet till bland annat Indien är en yrkesgrupp på frammarsch som vittnar om att trenden troligtvis kommer att hålla i sig över tid.

Men det är inte enbart Danske Bank som flyttar stora delar av sin verksamhet utomlands. Allt fler banker väljer att flytta arbeten från de nordiska länderna till andra delar av världen och främst rör det sig om IT-hantering som flyttas från Nordeuropa till Indien. Men även andra banktjänster hamnar utanför Norden. Hanteringen av kundernas banklån sker i allt högre grad i Litauen och Polen.

Varför flyttar just Danske Bank stora delar av sin verksamhet utomlands? En trolig orsak är den danska lönesummeavgiften (skatt kopplad till lönesumman) som gör det dyrare för banken att anställa i Danmark. Just nu utreder regeringen införandet av en liknande skatt i Sverige som är tänkt att generera 4 miljarder kronor till svenska staten. Fyra miljarder är lika mycket som en ökad lönekostnad motsvarande cirka 6 300 arbetstillfällen per år. Det svenska förslaget kommer att presenteras i november i år.

För den intresserade dyker flera frågor upp. Är utvecklingen signifikant för Danske Bank eller kommer andra banker att följa efter och kraftigt utöka bemanningen i låglöneländer? Kommer Indien att ta över Baltikums roll som det nya bankcentret och hur påverkar en sådan utveckling arbetsvillkor och löneutveckling på svensk eller för all del europeisk finansmarknad?

Vad tror du som anställd om framtiden inom bank och finans? Skriv gärna och berätta om dina tankar, idéer och erfarenheter!

Marie Löök Birgersson, utredare

Dela
Är Indien det nya Baltikum?