Vilka kompetenser kommer att krävas av de anställda i framtiden?
Vilka kompetenser kommer att krävas av de anställda i framtiden?

Imorgon kommer jag att tala på en konferens om framtidens jobb som TCO bjuder in till. Jag kommer att prata kring och försöka hitta svar på frågor som: hur kommer framtidens finansbransch att se ut? Vilka arbeten försvinner och tillkommer? Vilka kompetenser kommer att krävas av anställda i framtiden?

Digitaliseringen är en viktig drivkraft i ekonomin, den bidrar till omvandling produktivitet och välstånd, produkter blir mer kundanpassade och avancerade. Men den digitala utvecklingen innebär också att nya kompetenser kommer att efterfrågas, i allt snabbare tempo. Den utbildning vi har när vi börjar vårt arbetsliv kommer inte att räcka hela vägen. Anställda kommer att behöva kontinuerlig kompetensutveckling för att klara framtidens krav.

Finansförbundets medlemmar verkar inte få den tid de behöver till utbildning och kompetensutveckling. Ett stort antal av Finansförbundets medlemmar vittnar om att den inläsning de gör i samband med kompetensutveckling sker helt eller delvis på deras fritid. Det handlar om medlemmar som får plugga till prov och nödvändiga licenseringar samtidigt som de tar hand om hem och familj, det är anställda som får välja bort en middag med sina vänner för att obetalt studera till en utbildning som är nödvändig för att de ska kunna utföra sitt arbete.

Många av Finansförbundets medlemmar saknar en individuell kompetensutvecklingsplan.

En stor del av den planerade kompetensutvecklingen blir aldrig ens av.

Varför? Det finns inte tid.

Våra medlemmar vittnar om ökad stress och arbetsbelastning, många mår dåligt och blir sjuka av sitt arbete. Allt färre förväntas göra allt mer.

Min tolkning av siffrorna är att arbetsgivare inte prioriterar den tid som anställda behöver till kompetensutveckling. Det finns resurser, det är en fråga om prioriteringar.

Vilka värden kan aldrig digitaliseras bort?

Arbetsgivare hanterar den digitala omställningen genom att ersätta det mänskliga arbetet med digitala lösningar. Kontor läggs ner. Är verkligen framtidens arbeten de som utförs endast av datorer. Vilket mervärde och kundnöjdhet skapar datorer i en serviceinriktad bransch?

Bankkunder vill fortfarande gå till bankkontor samtidigt som kontoren lägger ner. Missnöjdheten med bankerna ökar och förtroendet för branschen minskar. De som arbetar på befintliga kontor får ta emot allt fler, allt mer missnöjda kunder på mindre tid. Stressen ökar.

Framtidskapitalet är det personliga mötet, social kompetens och den trygghet det medför. Istället för att skära ner på det personliga, istället för att stänga kontor och minska rådgivningstimmarna (emot kundernas vilja) kan digitaliseringen bidra till färre rutinuppgifter och mindre administration, den kan frigöra tid till fler kundmöten och god rådgivning, det ger oss, som bankkunder, någon att prata med när vi ska ta stora beslut om vår ekonomi, bostadslån och hur vi ska placera våra pensionspengar. Det är så vi minskar stressen för de anställda, det är så vi ökar kundnöjdheten och det är så vi använder digitaliseringen till vår fördel.

Karin Kristensson, utredare

Dela
Vem är framtidskapitalet?