Spargris i svenska flaggans färger
Statens stödåtgärder vid finanskrisen gav ett nettotillskott till statskassan, tvärtemot vad de flesta verkar tro.

En mängd påståenden och förutfattade meningar omger finansbranschen vilket skapar ett oförtjänt dåligt rykte. Ett påstående är att bankerna lånade en massa pengar från staten under finanskrisen 2008-09 som de ännu inte betalat tillbaka. Ett annat att skattebetalarna kommer att få bekosta framtida bankkriser. Det finns dock ett problem med dessa påståenden. De stämmer inte riktigt överens med verkligheten.

Nu är finanskrisens stödåtgärder i stort sett slutförda. Bankgaranti- och kapitaltillskottsprogrammen har avslutats och i maj 2015 betalades det sista lånet med statlig garanti tillbaka. Det gör det möjligt att summera kostnaderna för statens krishantering 2008-09. Och då visar det sig att statens stödåtgärder, tvärtemot vad de flesta verkar tro, gav ett nettotillskott till statskassan. Slutresultatet blev nämligen ett överskott med 12,4 miljarder kronor, vilket motsvarar 0,4 procent av 2008 års BNP.

Den lyckosamma svenska modellen för bankkrishantering kommer inte att tillämpas i framtiden när den implicita statliga garantin försvinner eller åtminstone minskar avsevärt. Istället införs en ny global bankkrishanteringsmodell där bankernas finansiärer ska stå för kostnaderna när en bank krisar. Den nya modellen, som aldrig prövats i praktiken, har under 2015 införts i EU enligt ett nytt krishanteringsdirektiv. Den nya ordningen innebär att bankernas finansiärer på förhand vet att de i en kris riskerar att få sina tillgångar nedskrivna eller konverterade till aktier och på så sätt är det tänkt att marknadsdisciplinen ska öka.

Två påståenden eller ”sanningar” om finansbranschen kan med andra ord ifrågasättas. Statens stödåtgärder till bankerna 2008-09 skapade inget hål i statens finanser utan resultatet blev istället ett överskott på 12,4 miljarder kronor. Nu när den implicita statliga garantin slopas kommer inte skattebetalarnas pengar att användas vid framtida kriser utan pengaansvaret hamnar på bankernas finansiärer.

Om den nya modellen för bankkrishantering är positiv eller negativ för svenska skattebetalare återstår dock att se. Vad tror du?

Skriv gärna och berätta!

Marie Löök Birgersson, utredare

Dela
Staten vinnare på bankgarantin