KontorslandskapAnställda i finansbranschen blir sjuka av sitt arbete – de vittnar om huvudvärk, magont och sömnbesvär. Våra medlemmar berättar att deras privatliv påverkas av deras arbetssituation. Med en ständigt ökande arbetsbelastning har vi mindre tid att göra det viktiga, det som ger oss energi – umgås med vänner och släkt, läsa en bok, ta en promenad.

Behöver vi verkligen bli sjuka av vårt arbete? Behöver vi gå hem med huvudvärk, arbeta sent och ställa in den där efterlängtade middagen med vänner?

Det finns pengar hos företagen, men dessa pengar verkar inte investeras på ett sätt som förbättrar medarbetarnas arbetsmiljö, tvärtom – stressen för de anställda i finansbranschen ökar.

Allt fler kontor stänger, och förra veckan rapporterades det att ännu fler kontorsstängningar är att vänta. Detta trots att vi vet att kunderna vill gå till ett bankkontor, vi vet att det är det som bidrar till kundnöjdhet, vi vet att de vill träffa en person, prata, känna sig trygga. När kunderna fortsätter gå till bankkkontor samtidigt som antalet kontor minskar ökar pressen på befintlig personal, som blir allt mer stressad.

Jag vill inte låta bakåtsträvande, men varför styra verksamheten i en riktning som varken gör kunder eller anställda nöjdare? Det är medarbetarna som får ta emot kritik från missnöjda kunder, de kunder som ville träffa en person på ett bankkontor i närheten men inte fick det. Det är medarbetarna som får ökad arbetsbörda samtidigt som de får möta kritik och arga kunder.

En digital arbetsmiljö bidrar till att vi är ständigt kontaktbara och förväntas finnas tillgängliga – finns vi inte på ett kontor så ska vi finnas på en chatt, via mejl eller sms. Kunder förväntar sig snabba svar, men finns det tid att komponera dessa svar eller kläms det in under lunchen, på bussen, toaletten eller lekplatsen?

Kreativitet, social kompetens att få en person att känna sig trygg kan inte maskinerna kan ta över. Kunderna efterfrågar fortfarande mänsklig kompetens, de vill rådfråga, stämma av, prata, mejla. Samtidigt blir anställda i finansbranschen allt mer stressade.

Alla möjligheter finns för att skapa en god arbetsmiljö i framtiden, men arbetsgivarna behöver förstå att den mänskliga och den artificiella intelligensen kompletterar varandra. Det går inte att stänga kontor och minska rådgivningen i ett snabbare tempo än kunderna accepterar. Datorn kan avlasta administration, dokumentation och uträkningar. Avlastning behövs, det allt mer omfattande regelverket i finanssektorn ökar den administrativa bördan. Anställda behöver tid till det mänskliga – de behöver prata, bolla, ge råd. Det tror jag är receptet på en bättre arbetsmiljö och minskad stress. Vad tror du?

Karin Kristensson, utredare

Dela
Stressen gör oss sjuka