Filmen ”Utmaningen - en film om den sjuka jobbstressen”
Se gärna filmen ”Utmaningen – en film om den sjuka jobbstressen”.

Skadlig stress på jobbet, att du har för mycket att göra, om du blir mobbad eller särbehandlad är inget individuellt problem som du själv kan lösa. Det handlar inte om ditt livspussel eller privata situation utan om strukturella arbetsmiljöproblem. Att vi sjukskriver oss är en stor kostnad för den svenska ekonomin idag – antalet arbetade timmar minskar och kompetenser går förlorade.

I dag börjar Arbetsmiljöverkets nya regler mot ohälsa att gälla – en föreskrift för att komma till rätta med de stigande sjuktalen. I de nya föreskrifterna ställs hårdare krav på arbetsgivares ansvar för att minska stress och psykisk ohälsa. Föreskriften är ett viktigt steg för en bättre arbetsmiljö. Arbetsgivarens ansvar blir tydligare – du ska inte ha för hög arbetsbelastning, arbetstider som du blir sjuk av eller utsättas för kränkande särbehandling genom exempelvis mobbning. Föreskriften ökar dina möjligheter att ställa krav på din arbetsgivare.

Ett framsteg för en bättre arbetsmiljö för alla, men jag tror föreskriften blir extra viktig för kvinnor och tjänstemäns arbetsmiljö eftersom den tar hänsyn till den psykosociala arbetsmiljön. I kvinnodominerade sektorer med kontaktnära yrken är ohälsan på arbetet stor. Jag hoppas föreskriften bidrar till att vi kan ställa hårdare krav på den psykosociala arbetsmiljön, att den blir lättare att kontrollerna, att arbetsmiljölagstiftningen i framtiden kommer vara lika anpassad för fysiskt tungt industriarbete som för den ohälsa som kan uppstå i möten med människor. För att komma tillrätta med kvinnors arbetsmiljö måste vi först befästa att utbrändhet, stress eller ohälsa som uppstår i samtal med kunder eller klienter inte är individens ansvar utan arbetsgivarens.

Om du upplever att din arbetsmiljö inte håller måttet, börja med att kontakta ditt lokala fack eller skyddsombud.

Se gärna filmen ”Utmaningen – en film om den sjuka jobbstressen” där några av Sveriges alla drabbade delar med sig av sina erfarenheter.

Karin Kristensson, utredare

Dela
Inte individens ansvar att lösa ohälsan på jobbet