Kollegor vid fikabord
Kollektivavtalet garanterar alla en hög lägstanivå och schysta villkor.

I kollektivavtalet förhandlar vi som fackförbund för att ge dig så bra villkor som möjligt. Att ha ett kollektivavtal innebär att proffs har förhandlat fram din garanterade löneökning, arbetstid, tjänstepension, semester, semesterlönetillägg och mycket mer. Att arbeta på en arbetsplats med kollektivavtal innebär ett stort värde – vi har tagit fram ett antal räkneexempel som visar på mervärden på mellan 55 000 och 110 000 per år.

Självklart har du möjlighet att förhandla med din arbetsgivare, och komma fram till bättre villkor än det som står i avtalet, men kollektivavtalet garanterar alla en hög lägstanivå och schysta villkor. I tider av ekonomisk recession, finansiella kriser och låg inflation fryser företag löner, och politiker tar över parternas uppdrag och lagstiftar om sänkta löner – Sverige har en bättre löneutveckling än de flesta länder runt om i Europa och det tror jag vi kan tacka den svenska modellen för. Det är något vi ska värna om när vi hört allt fler politiker i Sverige plädera för sänkta lägstalöner.

När jag tänker tillbaka på mitt liv, alla anställningar och (mer eller mindre välfungerande) löneförhandlingar jag haft, så kan jag bara vara tacksam över att någon annan har förhandlat om min tjänstepension andra villkor. När jag mött argument som: det går dåligt för företaget, inflationen är så låg eller ni har redan så höga löner här är jag tacksam över det funnits någon som kunnat bemöta dessa argument åt mig när jag inte känt mig stöddig nog att bemöta dem själv.

Kollektivavtalet är ett stöd för arbetsgivaren – det är en garanti att arbetsrättsliga regler efterföljs, att allt går rätt till på arbetsplatsen, något som kan vara svårt för små arbetsgivare att ha koll på. Med kollektivavtal kan arbetsgivare lägga mer tid på kunder och verksamheten, samtidigt som de får tid att prata med anställda om deras arbetsmiljö istället för administrativa personalfrågor.

Kollektivavtalet är ett frivilligt avtal mellan fack och arbetsgivare och hade det inte gynnat båda parter hade parterna inte valt att teckna det. Kollektivavtalet är en trygghet både för den anställda och för arbetsgivaren, gemensamt förhandlar de fram de bästa villkoren för oss på våra arbetsplatser.

Det är lätt att ta förmånerna på jobbet för givet; extra semesterdagar och ersättning för övertid kan verka självklart, men det är det inte. Kollektivavtalet är rådande på den svenska arbetsmarknaden, cirka 90 procent av arbetskraften omfattas av ett kollektivavtal. Men det är en vikande trend. Allt fler företag väljer att inte teckna kollektivavtal för sina anställda. Många gånger med hänvisning till att de erbjuder sina anställda bättre villkor än kollektivavtalen. Detta påstående brukar vid närmare påseende ofta inte stämma. Många gånger är de ”dolda” villkoren – tjänstepension, försäkringsskydd och föräldralön – sämre för de anställda som inte omfattas av kollektivavtal.

Finansförbundet arbetar ständigt för att få fler företag i finansbranschen att teckna kollektivavtal. Anställda i branschen förtjänar schysta villkor – det är inte ok att konkurrera genom sämre villkor. Vi vill se en schyst finansbransch.

Den 17 mars är det kollektivavtalets dag. Passa på att uppmärksamma kollektivavtalets värdet genom att berätta vad du tycker är det bästa med just ditt avtal. Använd gärna hashtaggarna #likeaswede och #kavdag och twittra om ditt favoritvillkor.

Karin Kristensson, utredare

 

Dela
Ta inte dina schysta villkor för givna