Medellönerna i finansbranschen för kvinnor och män
Medellönerna i finansbranschen för kvinnor och män visar tydligt hur kvinnors karriärer drabbas negativt i småbarnsåldern. Det är just under dessa år kvinnorna halkar efter mest i lön.

Fackförbundet Unionen publicerade nyligen en undersökning som visar att kvinnor i högre grad än män avstår att söka nytt jobb för att de är föräldrar. Mammor anser dessutom att deras karriär påverkas negativt av föräldraledigheten i större utsträckning än pappor. Föräldraskapet har en viss karriärhämmande effekt, men den är betydligt större för kvinnor än för män. Det drabbar kvinnors möjligheter till kompetensutveckling, jobbhopping och befordran– det går ut över deras möjlighet att nå sitt drömjobb.

Det är inte acceptabelt att kvinnors möjlighet till att utvecklas, få högre lön, klättra i karriären och byta arbete påverkas av ålderdomliga strukturer, könsroller och normer.

Kvinnor tar ett större ansvar för barn och föräldraskap än män, det har jag skrivit om tidigare. Mammor går i större utsträckning än pappor ner i arbetstid för att kunna kombinera föräldraskap och jobb. Män tar ut mindre av föräldraledigheten, är mer sällan hemma med sjuka barn. Män anpassar sitt yrkesliv mindre än kvinnor för att få ihop vardagslivet.

Mitt syfte med denna text är inte att skuldbelägga de som under småbarnsåren fokuserar mer på familjen och mindre på arbetet – det är förståeligt om föräldrar, oavsett kön, vill arbeta mindre och spendera mer tid med sina barn. Problemet är den ojämställda fördelningen som påverkar kvinnors och mäns möjligheter på arbetsmarknaden olika. Argumentet att män tar mindre ansvar för familj och hem på grund av ekonomiska skäl stämmer oftast inte. Det är gamla normer och attityder som styr.

Långsamt ökar män sitt ansvarstagande för det obetalda arbetet – förra året visade TCOs pappaindex att pappor ökar sitt uttag av föräldraledighet för sextonde året i rad. Men det går långsamt, i dagens tempo kommer det, enligt TCO, att ta över 50 år till innan pappor tar ut hälften av dagarna i föräldraförsäkringen.

Jag hoppas den familjepolitik som förts det gånga året kommer att påverka rådande normer. Sveriges tillväxt, framtida strukturomvandling och digitaliseringstrycket behöver alla arbetstagares kompetenser. Vi behöver byta arbete och utvecklas – inlåsningseffekter kommer inte driva Sverige framåt som en kunskapsbaserad ekonomi.

En tredje månad har reserverats i föräldraförsäkringen. Det är ett viktigt steg för att öka mäns ansvar för det obetalda arbetet. Vårdnadsbidraget har slopats, vilket innebär att staten inte längre kommer betala en person för att stanna hemma med barn. Kvinnor är i majoritet bland de som använt vårdnadsbidraget. Avskaffandet kan inverka både på förlegade normer om vem som har ansvar för familj och barn, men även öka antalet arbetade timmar i Sveriges ekonomi.

Igår delades Anna-priset ut till Stefan Nilsson, regionbankschef och Helena Håkansson, klubbordförande i Finansförbundet på Handelsbanken Östra Region. Priset delades ut för deras arbete med att eliminera löneskillnaderna mellan kvinnor och män – ett omfattande arbete som innefattar en systematisk översyn av normer och arbetssätt. Att arbeta med normer om kön på arbetsplatsen är en metod för att inse att vi har olika förväntningar på kvinnor och män och deras föräldraskap. Ett agerande som behöver synliggöras och förstås. Med nya insikter och ny kunskap kan nya handlingsmönster formas.

Karin Kristensson, utredare

Dela
Ge kvinnor och män lika möjligheter till karriär