2015 stod männen för 33 procent av all vabb och kvinnorna för 67 procent.
2015 stod männen för 33 procent av all vabb och kvinnorna för 67 procent.

Februari är den månad då småbarnsföräldrar är mest hemma från jobbet för vård av sjukt barn. Kvinnor står för den största delen av vabbandet – i finansbranschen och på arbetsmarknaden i övrigt. 2015 stod männen i finansbranschen för 33 procent av all vabb och kvinnorna för 67 procent. I branschen arbetar ca 46 procent män och 54 procent kvinnor.

Finansförbundet deltog på jämställdhetsdagarna i Malmö i förra veckan. En fråga som kom upp på många seminarier är den ojämställda fördelningen av det obetalda arbetet. Kvinnor inom TCO:s område jobbar heltid i samma utsträckning som män tills de får barn – efter det ökar skillnaderna markant.

Kvinnor tar större ansvar för hem och barn på hela arbetsmarknaden, det ojämställda uttaget av vabb-dagar är en effekt av detta. Att gå ner i arbetstid eller vara frånvarande från arbetet får effekter på kvinnors utvecklings- och karriärmöjligheter – det bidrar till löneskillnader mellan kvinnor och män.

Lösningen? Att män tar större ansvar för det obetalda arbetet.

Turas om, skriv ner, håll koll på hur många dagar du vabbar för att fördelningen ska bli så rättvis som möjligt, ha bestämda dagar. Många vet inte om att man kan vabba en del av en dag, ni kanske kan ta halva dagen var – för att inte missa viktiga möten.

Det går att överlåta vabb-dagar till en vän eller släkting, det är en möjlighet om ingen kan vara borta från arbetet. Har du möjlighet kan du arbeta hemifrån, om du tycker det är okej, men kom ihåg att det är ditt beslut. Då är det din arbetsgivare som ska betala lön – inte Försäkringskassan.

Det ska vara möjligt både för kvinnor och män att kombinera familjeliv och arbetsliv, alla ska ha samma möjlighet att ta hand om sina sjuka barn.

Hur ser det ut på din arbetsplats, vabbar männen lika mycket som kvinnorna?

Lästips:

Karin Kristensson, utredare

Dela
Ojämställt vabbande