Leo Essemyr
Leo Essemyr är i Chile för att studera hinder och möjligheter för fackligt engagemang och kommer att blogga under hela sin resa.

Rätt till arbete. Rätt till en lön som går att leva på. Rätt till schysta arbetsvillkor. Rätt till att bevaka och utveckla dessa villkor. Rätt till att kunna organisera sig i fackklubbar på sin arbetsplats. Allting utgör en grund för ett tryggt och jämlikt samhälle. Tyvärr kan vi i Sverige ibland ta detta alltför givet. Det är inte så konstigt egentligen. Sverige är ett fackligt föregångsland med en arbetsmarknadshistoria full av fackliga framgångar.

I andra delar av världen ser det annorlunda ut. Därför är det så otroligt viktigt med internationell solidaritet inom fackföreningsrörelsen. Inte minst i och med den ökade globaliseringen på arbetsmarknaden. Global konkurrens är positivt men det måste ske med schysta villkor. Flera multinationella företag bedriver verksamhet i länder där schysta villkor och fackliga organisationers etablering är långt ifrån lika självklar som i bolagens ursprungsländer. Den globala konkurrensen får inte ske genom försämrade arbetsvillkor.

Som del av den svenska fackföreningsrörelsen är det viktigt att ta ett globalt ansvar och en ledande roll i det internationella solidaritetsarbetet och öka kunskapen om andra länders fackliga situation.

Jag är glad att TCO och dess förbund arbetar konstant med det internationella fackliga solidaritetsarbetet och dessutom möjliggör för medlemmar och förtroendevalda att ta sitt fackliga engagemang till länder där det behövs. Som i mitt fall, där jag nu har fått ta emot TCO:s stipendiefond till Olof Palmes minne för att studera hinder och möjligheter för fackligt engagemang i Chile. Ett land som inte bara ligger långt ifrån Sverige geografiskt, utan även fackligt.

Chile är en av alla de länder där multinationella företag bedriver verksamhet och både medvetet och omedvetet konkurrerar globalt genom försämrade villkor för arbetstagarna. Inte minst inom bank- och finanssektorn. Arbetsmarknaden och den fackliga situationen i landet är fortfarande påverkad efter statskuppen 1973 och åren under militärdiktatur. Då förbjöds flera fackliga organisationer och fackföreningsaktiva blev mördade och fängslade.

Slutprodukten från min vistelse här kommer att bli en rapport som så småningom kommer att gå att finna på TCO:s hemsida. Genom Finansförbundets blogg hoppas jag kunna dela med mig löpande av händelser, vittnesmål och erfarenheter som jag får ta del av från den chilenska historien, samhället och fackföreningsrörelsen. Det finns mycket att berätta om. Det finns mycket att kämpa för – genom internationellt fackligt solidaritetsarbete!

Leo Essemyr från Santiago, Chile

Dela
Några ord från Santiago, Chile