Med förhoppning om ett fantastiskt 2016 för alla Finansförbundets medlemmar – ett riktigt gott nytt år!
Med förhoppning om ett fantastiskt 2016 för alla Finansförbundets medlemmar – gott nytt år!

Så här på årets sista dag svämmar medierna över av årskrönikor och ”årets bästa”-listor. Givetvis ska inte Finansförbundet vara sämre, så varsågoda – här kommer vårt 2015 sammanfattat i fyra punkter:

Nytt kollektivavtal:

Året inleddes med avtalsförhandlingar mellan Finansförbundet och Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) som i mars resulterade i ett nytt avtal för cirka 40 000 bank- och finansanställda. Avtalet innehöll flera nyheter; bland annat höjda minimilöner från 17 600 kronor till 20 000 kronor i månaden för de som fyllt 21 år. Höjningen var ett viktigt steg på vägen för att stärka de visstidsanställdas ställning, då de inte sällan går på avtalets minimilöner. Även övertidstaket höjdes kraftigt från 45 000 kronor till 61 000 kronor i månadslön. Detta innebär att betydligt fler av Finansförbundets medlemmar får rätt till övertidsersättning.

Lika lön:

Bank och finans är en av de branscher som har störst löneskillnader mellan kvinnor och män. För att komma till rätta med de osakliga löneskillnaderna startade Finansförbundet och BAO det partsgemensamma samarbetet Lika Lön under förra avtalsperioden. I BAO-avtalet finns en överenskommelse om att uppnå lika lön för både lika och likvärdigt arbete, och lönekartläggningar ska göras varje år. Men trots detta visar lönestatistiken för 2015 att kvinnors löneutveckling (3,0 procent) har varit sämre än mäns (3,2 procent).

– Siffrorna är anmärkningsvärda, speciellt som vi har Lika Lön-projektet. Det ska bli spännande att se vad den djupare jämställdhetsanalysen av de tio största yrkesgrupperna kommer fram till, kommenterade jämställdhetsansvarig ombudsman Kristina Heyman.

Klubbutveckling:

Ett flertal insatser har gjorts under året för att utveckla klubbarnas arbete. Ett exempel är klubbforum där deltagarna under caseliknande former fått testa kollektivavtalets möjligheter. Ett annat är de fackliga grundutbildningarna Påverka, Samarbeta och Agera, samt fördjupningsutbildningarna för olika uppdrag. I höstas testades också ett nytt grepp då förbundet under två veckor satte extra fokus på klubbutveckling. Klubbstyrelserna fick möjlighet att med hjälp av en ombudsman ha en halvdags workshop på teman som ”Skapa bra och välfungerande lokala löneprinciper”, ”Involvera medlemmarna i den fackliga verksamheten” och ”Skapa engagemang kring fackliga frågor”. Totalt genomfördes 19 workshops och 24 titt in-besök under de två veckorna.

Schyst finans:

Under året har förbundet jobbat vidare med att teckna kollektivavtal på fler arbetsplatser genom satsningen ”Schyst finans”. Initiativet startade i Almedalen sommaren 2014 och syftar till att fler företag i finansbranschen ska erbjuda sina anställda schysta villkor genom kollektivavtal. Påverkansarbetet har skett i flera olika kanaler, genom såväl uppsökande verksamhet och personliga möten till mer masskommunikativa åtgärder. Finansförbundets ombudsmän har besökt olika finansföretag och berättar om fördelarna med kollektivavtal, en lista som visar på branschens goda exempel har sammanställts och 90 välgörenhetsorganisationer har kontaktats för att uppmana dem att välja kapitalförvaltare med kollektivavtal. Flera nya kollektivavtal har tecknats under året, bland annat ett med Öhman Bank och ett med Skåne Exchange AB. Det har även bildats flera nya klubbar, bland annat på Svensk Exportkredit, på Bluestep Servicing, på Bergslagens Sparbank och på Nordnet.

Vad minns du från 2015? Vad var det största, viktigaste eller roligaste som hände under året? Kommentera gärna och fyll på med fler fackliga framgångar.

Nu blickar vi framåt mot ett nytt år av nya möjligheter. Vi ser fram emot att bli fler medlemmar, teckna fler kollektivavtal, få mer jämställda löner och schystare villkor för alla anställda i bank- och finansbranschen. Med förhoppning om ett fantastiskt 2016 för alla Finansförbundets medlemmar önskar jag dig ett riktigt gott nytt år!

Anna Rahnasto, kommunikatör

Dela
Finansförbundets årskrönika 2015