Pappa och son
Grattis alla pappor! Ni har alla möjligheter att vara en aktiv och delaktig förälder.

Idag är det fars dag – en dag att hylla alla pappor som väljer ett aktivt föräldraskap.

Sverige är ett av de länder i världen som gör mest för att underlätta för ett jämställt föräldraskap. Vi var det första landet som införde rätten till betald föräldraledighet för män år 1974. Alla föräldrar i Sverige har laglig rätt att vara lediga för att ta hand om sitt barn och ingen får missgynnas för att hen är föräldraledig eller vabbar. För att kunna vara hemma med sina barn istället för att arbeta får föräldrar föräldrapenning. Många kollektivtal, bland annat Finansförbundets avtal med BAO, ger dessutom föräldralön som betalas ut av arbetsgivaren till föräldralediga.

Ändå är det långt kvar till ett jämställt föräldraskap. TCO:s årliga pappaindex som kom i veckan visar att papporna under år 2014 bara tog ut en fjärdedel av alla föräldradagar. De höjer dock sitt index för sextonde året i rad till 44,9 där index 100 betyder att dagarna delas lika.

I finansbranschen är uttaget av föräldraledighet och vab-dagar mycket ojämnt fördelat mellan män och kvinnor. I en granskning bland Finansförbundets medlemmar var endast 13 procent av de föräldralediga män. Motsvarande siffra för vård av sjukt barn var 22 procent.

Sedan införandet av den första reserverade månaden i föräldraförsäkringen har pappors uttag av både vab och föräldraledighet ökat. Vi blir mer vana vid att se pappor ta ett familjeansvar. Att reservera månader i föräldraförsäkringen är en effektiv metod för att förändra bilden av manligt föräldraskap. Förhoppningsvis kommer beslutet om en tredje pappamånad som kom i veckan leda till ännu ett steg i rätt riktning.

Så igen – grattis alla pappor! Ni har alla möjligheter att vara en aktiv och delaktig förälder i era barns uppväxt. Jag hoppas du tar chansen!

Anna Rahnasto, kommunikatör

Dela
Grattis alla pappor!