sjukt barn
Vilka är dina bästa tips för att klara vabbandet?

Chefen suckar och kollegorna himlar med ögonen. Är det är dags för vabb nu igen? Högarna på skrivbordet växer eftersom ingen gör jobbet när du är hemma och tar hand om sjuka barn. Känns det igen? Jag hoppas inte det.

Själv har jag turen att jobba på en arbetsplats där både chefer och kollegor är förstående och stöttar när jag behöver vara hemma med min sjuka 1-åring eller 4-åring. Det gör att det känns betydligt lättare att vabba och framför allt att komma tillbaka till jobbet – utan för höga högar av ogjorda arbetsgifter eller sura blickar.

Trots detta är det lätt att känna stress över att behöva vara borta igen, inte räcka till och framför allt att inte veta när det ska bli bättre. Nu sätter vabb-säsongen igång på allvar för att nå sin topp i februari. Här kommer några tips på hur du klarar vabbandet lite bättre:

  • Om du har en partner att dela med – vabba varannan dag. Eller byt av varandra ännu oftare och vabba halva dagen eller några timmar var.
  • Diskutera med din partner vem det är viktigast för att gå till jobbet just idag – låt den som har ett viktigt möte eller liknande gå till jobbet så får den andra ta dagen efter.
  • Ta hjälp av dina kollegor och be dem göra dina arbetsuppgifter medan du är borta, eller ännu hellre – be chefen att fördela ditt arbete. Om du får dåligt samvete över att lägga över ditt jobb på någon annan – tänk på att det är du som hjälper kollegan nästa gång.
  • Ta hjälp av chefen att prioritera om du känner att du har svårt att veta var du ska börja i högarna av allt som har samlats på ditt bord när du kommer tillbaka till jobbet.
  • Ta hjälp av mor- och farföräldrar eller någon annan närstående om du har möjlighet. Den som förvärvsarbetar har dessutom rätt till ersättning från Försäkringskassan.
  • Vobba (jobba hemifrån med sjukt barn) hela eller del av dagen. Du avgör själv om det är lämpligt, men då ska du ha lön från din arbetsgivare och inte ersättning från Försäkringskassan.

Läs fler tips hos Försäkringskassan.

Läs även tips på hur du kan kombinerar karriär och föräldraskap.

Vilka är dina bästa tips för att klara vabbandet? Och hur ser det ut på din arbetsplats – känns det ok att vabba?

Anna Rahnasto, kommunikatör

Dela
Så klarar du vabben