Kvinna i kontorslandskap
Upplever du att nivån av konflikter eller arbetsmiljön påverkas av kontorstypen?

Ny forskning visar att val av kontorstyp påverkar kvinnor mer än män. Forskningen, som undersökte vilken påverkan kontorets utformning hade på arbetsplatskonflikter, visade att trots att män hade fler arbetsplatskonflikter än kvinnor så hade kontorets utformning i sig har mer påverkan på kvinnor än på män. Något förvånande så sker färre konflikter i både medelstora och stora öppna kontorslandskap, än i mindre landskap. Olika typer av aktivitetsbaserade kontor är de som skapar mest konflikter, där medarbetare saknar fasta platser eller där varje person har en fast plats men det finns utrymme för kreativa processer och grupparbeten.

Även om antalet konflikter minskar i större kontorsmiljöer så visar studien att betydligt fler kvinnor än män blir störda av oljud i så väl små, mellanstora som stora öppna kontorslandskap.

Sammantaget kommer både positiva och negativa effekter av kontorslandskap, men valet av kontorstyp har större påverkan på kvinnor än på män. Detta kan vara viktigt att ha i åtanke när vi ska välja hur vi ska arbeta.

Forskarnas hypotes till varför valet av kontorstyp påverkar kvinnor mer än män är att kvinnor är mer känsliga för miljöpåverkan, de påverkas både positivt och negativt i högre grad. Forskarna refererar till andra studier som visar att kvinnor påverkas mer än män av fysisk stimuli, det vill säga ”retningar” på det som sker omkring oss, kvinnor är mer känsliga och uppfattar mer av det som sker, kvinnor lägger märke till detaljer i miljön i högre utsträckning än män. Kvinnor är även känsligare för social arbetsmiljö än män. De både får och ger mer socialt stöd till kollegor på arbetsplatser. Sammantaget kan detta göra att kvinnor blir mer påverkade av val av kontorslösning än män.

Hur ser det ut på din arbetsplats? Har ni egna rum, ett aktivitetsbaserat arbetssätt eller en öppen kontorslösning? Upplever du att nivån av konflikter eller arbetsmiljön påverkas av kontorstypen?

Karin Kristensson, utredare

Dela
Kontorslandskap har större påverkan på kvinnors arbetsmiljö