Nya sedlar
Får du som anställd ta emot kundens ilska över en minskad kontanthantering?

Få frågor upprör svensken så mycket som tillgången på kontanter. Under de senaste månaderna har upprörda artiklar publicerats i främst lokalmedia där bankerna beskyllts för både det ena och det andra i ljuset av en minskad kontanthantering. Är det i någon fråga som bankerna och allmänheten går i otakt så är det i den om tillgången på kontanter. Bankerna driver på för en minskad kontantanvändning medan stora delar av allmänheten vill ha en fortsatt god tillgång till kontanter.

Bankens huvudargument är en bättre arbetsmiljö för de anställda eftersom rånrisken försvinner tillsammans med kontanterna. Dessutom är själva kontanthanteringen dyr och resurskrävande vilket gör att banken gärna ser att kunden använder sig av andra betalsätt. På andra sidan finns de som inte vill eller kan klara sig utan kontanter.

Det kan vara boende i glesbygd som får åka upp till 20 mil för att hitta ett bankkontor som tar emot företagets dagskassa eller äldre och sjuka som har svårt att hantera den nya tekniken och känner sig tryggare med kontanter.

Allt fler röster höjs om att bankerna smiter från sitt samhällsansvar och att en bank måste väl ändå vara skyldig att hantera kontanter. ”Det är lika illa som att Apoteket skulle sluta med medicin”.

Höjda röster mot bankernas kontanthantering hörs inte enbart från allmänheten. I förra veckan riktade Svensk Handel kritik mot bankerna i samband med sedelbytet.

De tycker att handeln får dra ett alldeles för stort lass vid sedelbytet och att de gärna sett att bankerna tagit ett större ansvar. Handelns kostnad för sedelbytet beräknas uppgå till runt 1 miljard kronor. Enligt Svensk Handel minskar Handelsbanken antalet kontantfria kontor som en direkt följd av sedelbytet. Från och med 1 november inför Handelsbanken kontantstopp på ett 70-tal mindre kontor, av totalt ca 470 kontor i Sverige. Rubriken på en artikel från förra veckan lyder ”Minskad kontanthantering ger fler butiksrån” där en företrädare för Handelsanställdas Förbund menar att rånen förflyttats från bankerna till butikerna på grund av bankernas minskade kontanthantering.

Att flera banker i snabb takt inför kontantfria bankkontor är något som Finansförbundet är positiva till eftersom det skapar en bättre arbetsmiljö för de anställda. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att utvecklingen på kort sikt kan medföra oönskade konsekvenser i form av ökad arbetsbelastning samt klagomål och hot från kunder. Genom exempelvis förebyggande arbetsmiljöarbete och information kan dessa risker förebyggas.

Hur påverkas du som anställd när det skrivs negativa saker om banken i media? Får du som anställd ta emot kundens ilska över en minskad kontanthantering? Vad gör ledningen för att minska risken för hot och våld på bankkontoret?

Skriv gärna och berätta!

Marie Löök Birgersson, utredare

Dela
Rör inte mina pengar!