Pappa som tar hand om sin sjuka dotter.
Varför straffas män mer när de är hemma med sjuka barn?

Färsk forskning signerad IFAU visar att föräldrars löneutveckling försämras när de är hemma mycket med sjuka barn. Män förlorar mer än kvinnor. Pappor som vabbar mycket har efter tretton år 5–6 procent lägre lön än den genomsnittlige vabbaren. Pappor är dock hemma i mindre utsträckning än mammorna.

Att det är just kvinnor som arbetar mer obetalt, och män som utför det betalda arbetet är knutet till värderingar och normer. Män förväntas dra in pengarna, och kvinnor ta hand om familjen. Att pappor straffas mest kan bero på att de inte förväntas vara aktiva föräldrar. Att bryta mot en norm är alltid en uppoffring för enskilda individer.

Det kan även bottna i att förväntningarna ser olika ut i olika sektorer. Arbetsmarknaden i Sverige är en av de mest könssegregerade, i sektorer där kvinnor arbetar har deltid blivit en norm. Arbetsgivare har anpassat sin verksamhet efter vetskapen om att de anställda kommer ha ansvar för familj. Heltidsarbete finns inte längre som ett alternativ på dessa arbetsplatser. Fördomar blir till verklighet. Kvinnors familjeansvar utgör en självklar del av arbetsmarknaden och idén om en manlig familjeförsörjare etsar sig fast. Det motsatta kan förekomma på mansdominerade arbetsplatser, med arbetsgivare som inte uppmuntrar eller förenklar för arbetstagare som vill vara hemma med barn.

Men normer förändras. Attityder till män som tar ett större familjeansvar blir mer positiva. Både politik och parter kan göra skillnad. Sedan införandet av den första reserverade månaden i föräldraförsäkringen har pappors uttag av både vab och föräldraledighet ökat. Vi blir mer vana vid att se pappor ta ett familjeansvar. Att reservera månader i föräldraförsäkringen är en effektiv metod för att förändra bilden av manligt föräldraskap. Förhoppningsvis kommer den tredje månaden leda till ännu ett steg i rätt riktning. Kommande utmaningar för politik och parter att är det ojämställda uttaget av vab-dagar och kvinnors ofrivilliga deltider. Arbetsgivare och fackförbund kan tillsammans utarbeta strategier för att förändra attityder och underlätta arbetstagares möjlighet att kombinera föräldraliv och yrkeskarriär.

Det enda sättet att förändra den ojämställda fördelningen av obetalt arbete är att män fortsätter vara hemma med sina barn. Även om män straffas mer när de är hemma, så straffas kvinnor kollektivt av de förväntningar som åläggs dem. Fördelningen av det obetalda arbetet är en av viktig faktor till att kvinnor tjänar mindre än män.

Avslutningsvis är det viktigt att komma ihåg att det är olagligt att missgynna anställda för att de är föräldralediga eller vabbar.

Läs mer om dina rättigheter vid föräldraledighet.

Karin Kristensson, utredare

Dela
Varför straffas män mer när de är hemma med sjuka barn?