Mobilsurf i hängmattan
Allt fler vill kunna göra sina bankärenden var och när det passar dem. Hänger du med i det kompetensskifte digitaliseringen innebär?

Efterfrågan på digitala tjänster i finansbranschen ökar dramatiskt. Jag och många med mig vill kunna göra våra bankärenden digitalt – var jag vill och när jag vill. Det poppar hela tiden upp nya aktörer för att kunna tillgodose kundernas krävande behov. Jag är den sista som klagar, digitaliseringen underlättar min och många andras vardag. Hur lätt är det plötsligt inte att dela taxi- eller restaurangnota när vi kan swisha varandra? Genom innovationer och datorisering öppnas möjligheter för nya lösningar, aktörer och marknader.

Digitaliseringen har positiva samhällsekonomiska effekter; det skapar arbetstillfällen och driver på Sverige som den kunskapsintensiva ekonomin vi strävar efter att vara. Men digitaliseringen förändrar även arbetsmarknaden. Nya jobb skapas och gamla försvinner, bankkontor stängs ner och arbetsuppgifter automatiseras. Det finns beräkningar som visar att varannan person idag har ett yrke som inte behövs om tjugo år.

Frågan är vilka som får möjligheten att arbeta kvar i branschen och vilka som kommer att förlora sitt arbete som en effekt av digitaliseringen? Efterfrågan på kompetenser förändras, de nya aktörerna är nischade och behöver specialistkompetenser. Det pågår ett kompetensskifte i finansbranschen och utvecklingen går snabbt.

Med detta kompetensskifte är det viktigt att alla anställda garanteras den omställning och kompetensutveckling som krävs för att kunna möta de nya kraven. Det handlar om arbetsgivares tro på de anställdas potential, det visar på en tilltro till deras förmåga att lära nytt och det leder till hängivna anställda. Jag vill tro att om kraven på mitt arbete ändras, så får jag möjligheter att ta del av de utbildningar och den kunskap som behövs, därför att min arbetsgivare tror på att jag kan tillgodose mig ny kunskap.

Det finns fördomar gentemot äldres möjlighet att följa med i den tekniska utvecklingen och det är viktigt att dessa fördomar inte leder till utköp eller pensionslösningar utan till investeringar i kompetensutveckling på samma villkor som för yngre.

Något som inte kan understrykas nog är att kompetensutveckling är ett arbetsgivaransvar. Kompetensutveckling skall inte åläggas den enskilda medarbetaren att söka upp på sin fritid, utan alla anställda ska ges utrymme och tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling på arbetstid. Att ständigt eftersöka kunskaper på fritiden för att hålla sig uppdaterad med yrkets krav är ohållbart och även problematiskt ur ett jämställdhetsperspektiv.

Hur ser det ut på din arbetsplats? Får du möjlighet att tillgodose dig den kunskap du behöver för att känna att du lever upp till kraven? Förväntas din arbetsgivare att du ska gå kvällskurser eller på annat sätt sköta din kompetensutveckling utanför arbetstid?

Karin Kristensson, utredare

Dela
Hänger du med i kompetensskiftet?