Hunden är människans bästa vän sägs det, kollektivavtal är också bra att ha. #Avtal2015 #SchystFinans
Hunden är människans bästa vän sägs det, kollektivavtal är också bra att ha. #Avtal2015 #SchystFinans

När jag började jobba fackligt för många år sedan fick jag en ordentlig utbildning i vad vårt kollektivavtal innebar. Och sedan var det skönt att ha det med sig varje gång det blev tal om en förhandling eller något samråd med arbetsgivaren. Det kunde handla om lönefrågor, anställningsärenden, omplaceringar, uppsägningar, omorganisationer, medbestämmande och mycket annat.

Idag är kollektivavtalet fortfarande ett redskap jag använder mig av i jobbet. Numera för att kunna ge svar till medlemmar och förtroendevalda som undrar vad som gäller. Eller som behöver hjälp att tyda vad avtalets skrivningar betyder. För det är inte alla gånger uttryckt på den enklaste svenskan… ”Ersättning utgår” – betyder det att man får den eller att den tas bort? Den frågan är inte ovanlig. Och förresten betyder den skrivningen att man ska få ersättning.

När jag och mina kollegor arbetar med facklig rådgivning i vår jour får vi många frågor. Och det är inte ovanligt att de handlar om vad som gäller på arbetsplatsen. När företagen omfattas av vårt kollektivavtal är det lätt att veta det. Värre blir det när medlemmarna arbetar på en arbetsplats som saknar avtal. Det som står i lagen räcker inte alla gånger till.

Vi får höra att vissa arbetsgivare, som valt att inte teckna avtal, ger sina anställda bra villkor. Det är ju bra när sådant förekommer. Men man ska veta att dessa villkor kan tas bort helt ensidigt. Utan att arbetsgivaren behöver förvarna de anställda. Utan att medarbetarna får en chans att diskutera och argumentera för varför de ska vara kvar.

Där är en av de stora skillnaderna. Ett kollektivavtal sätter en tydlig gräns för vad som är en lägsta nivå på villkoren på arbetsplatsen. Men också regler för hur man förändrar dessa villkor.

De flesta arbetstagare i Sverige har anställningsvillkor som regleras i ett avtal. Och vi vill att alla ska ha det. Så att man vet vad som gäller. Så att det blir rättvisa förhållanden mellan olika företag. Så att den enskilde inte hamnar i kläm. Och för att schysta villkor är något som seriösa företag erbjuder samtliga sina anställda. I Uppdrag granskning (finns på Svt Play avsnitt 9 som sändes den 22 oktober) framfördes det av facket (vem trodde något annat?) men lika starkt av vVD från Svenskt Näringsliv. Den svenska modellen bygger på avtal, sa de båda.

I fredagsmorse besökte jag ett av Svea Exchange-kontoren. Fick en chans att prata lite med dem som jobbade där. De var oroliga för en eventuell strejk, men ville ha ett kollektivavtal. Och de hoppades att  veckans kontakter mellan arbetsgivarna, Finansförbundet och Medlingsinstitutet ska leda till framgångar.

Det hoppas jag också! Därför tar vi striden för kollektivavtal. Om någon nu undrade…Tycker du också att alla ska ha schysta villkor som inte kan tas bort av en ensidig part? Att kollektiv är bra för den svenska arbetsmarknaden? Skriv gärna det i sociala medier och hashtagga dina inlägg med #schystfinans

Barbro Schönning, ombudsman på Finansförbundet

Dela
Avtal är bra!