Finansförbundet vill se en fortsatt satsning på arbetet med lika lön mellan män och kvinnor.
Finansförbundet vill se en fortsatt satsning på arbetet med lika lön mellan män och kvinnor.

Ett av yrkandena från Finansförbundet är en fortsatt satsning på jämställda löner.

I bank- och finansbranschen finns de största löneskillnaderna mellan kvinnor och män på svensk arbetsmarknad. Vi har en motpart som står upp för att det finns löneskillnader mellan kvinnor och män i branschen som inte kan förklaras – det är unikt. Det utgör en bra grund för att komma till rätta med löneskillnader som beror på kön. Trots det finns det fortfarande mycket kvar att göra. Efter tre år med särskilda satsningar på lika lön oavsett kön i kollektivavtalet visar de uppföljningar som hittills gjorts att det finns mycket arbete kvar att göra för att nå målet – att väsentligen minska de löneskillnader som inte kan förklaras.

Från Finansförbundet vill vi se en fortsatt satsning på jämställda löner. Kompetens och arbetsinsats ska värderas lika för kvinnor och män. Att medarbetaren är kvinna eller man är självklart inget lönekriterium och inget som ska ligga till grund för lönesättande chefs beslut om lön. En löneskillnad ska sakligt kunna förklaras!

Finansförbundet vill därför se en fortsatt satsning på Lika lön-projektet som finns i det nuvarande avtalet med BAO. Nu med tillägget att det ska gälla för både lika och likvärdiga arbeten.

Dela
I dag lämnar Finansförbundet över sina avtalskrav till arbetsgivarorganisationen BAO