Ett 80-tal ledamöter på Finansförbundets avtalsråd samlades för att diskutera yrkanden inför #Avtal2015.
Ett 80-tal ledamöter på Finansförbundets avtalsråd samlades för att diskutera yrkanden inför #Avtal2015.

Sedan mitten på 1980-talet har jag varit med. Det har hetat avtalsråd, avtalsfullmäktige, extra-kongresser, förbundsråd… Ibland har vi varit rådgivande. Ibland har vi varit beslutande. Men avsikten har varit densamma – att förtroendevalda från hela landet träffas för att diskutera vilka krav som ska framföras i den kommande avtalsrörelsen.

Och igår startade Finansförbundet avtalsrörelsen på allvar igen. Det var avtalsråd med över 80 ombud som skulle ge råd till förbundsstyrelsen inför #Avtal2015.

Sedan 2011 har vi levt med ett avtal som inte innehållit centralt fastställda löneökningar. Vi gick med på ett så kallat sifferlöst avtal. Arbetsgivarna lovade att se till att lönebildningen skulle fungera om de fick sköta frågan lokalt i samråd med facket.

Men resultatet blev inte alls vad vi räknade med. Alltför stor andel av våra medlemmar fick för dålig löneutveckling och det var en hel del som inte fick något alls. Lönesamtalen har för många bara varit ett besked från arbetsgivaren om vad individen skulle få (eller inte få…). Tyvärr har många handlingsplaner, som skulle göras om medlemmen fick låg eller ingen lönehöjning, hållit för låg kvalitet.

Att vi förra hösten fick till en individgaranti – i efterhand – var något helt unikt på svensk arbetsmarknad. Och även det ett kvitto på att det lokala ansvaret för lönebildningen hade brustit. Våra klubbar har jobbat och slitit men trist nog – på flera håll – mötts av en motpart som haft ett bristande intresse för att leva upp till avtalet.

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor med lika jobb inom bank- och finansbranschen är de högsta i hela Sverige. Och trots en överenskommelse om att detta faktum skulle rättas inom ramen för ”Lika lön” har det knappt rört sig alls under dessa år. På vissa håll har skillnaderna till och med ökat.

Resultatet av att arbetsgivaren inte tagit sin del av ansvaret för kollektivavtalet är att förtroendet mellan parterna har försämrats kraftigt.

Med detta som bakgrund ska Finansförbundet nu gå in i nya förhandlingar med BAO om ett kollektivavtal. Det lär bli tufft! Och mycket att bevisa från arbetsgivarhåll.

Ett tydligt mål finns hos förhandlarna. Vi ska ha ett avtal som måste bli bättre. Som måste bli tryggare. Som måste innehålla schysta villkor. Som måste fastställa vilka spelregler som ska gälla i den lokala verksamheten. Och som måste ge våra medlemmar en större del av den vinst de är med och genererar.

Lön är den enskilt viktigaste frågan för medlemmarna i Finansförbundet. Och det måste arbetsgivarna inse. Och då måste de också leverera!

Förresten var det en jättebra dag att dra igång vår avtalsrörelse på. Det var nämligen också Världsdagen för schysta villkor. Över hela världen genomförde fackliga organisationer aktiviteter för att uppmärksamma vikten av schysta arbetsvillkor. Kan ju ses som ett bra sammanträffande…

Barbro Schönning, ombudsman på Finansförbundet

Läs mer om avtalsrörelsen på www.finansforbundet.se/Avtal2015

Läs mer om Världsdagen för schysta arbetsvillkor på Aftonbladet.se

Dela
#Avtal2015 är igång!