I en demokrati har vi både rättigheter och skyldigheter. Att rösta i allmänna val är en av dem.
I en demokrati har vi både rättigheter och skyldigheter. Att rösta i allmänna val är en av dem.

Första gången jag fick rösta var 1973. Den gången fick Sverige sin första – och enda – jämviktsriksdag. Antalet ledamöter i riksdagen var 350 efter att man ändrat från tvåkammarsystem till bara en kammare. Och i detta val fick det borgerliga blocket 175 platser – lika många som det socialistiska. En hel del beslut fick avgöras med hjälp av lottning. Numera har vi en riksdag med 349 platser.

Att leva i en demokrati är att ha möjligheter, rättigheter – men också vissa skyldigheter. En av dem, tycker jag, är att delta i allmänna val. En förmån som alltför många människor i världen saknar. En rättighet som folk har kämpat för. En chans som faktiskt alltför många i Sverige tar för lätt på. Annars skulle valdeltagandet vara mycket högre.

Vi har gått in i sista veckans valrörelse detta ”supervalår”. Det är nu det ska avgöras. Om en vecka vet vi resultatet.

Så en uppmaning från mig är att du ska använda de här dagarna till att bestämma dig och att du sedan ser till att rösta. Det kan du göra redan idag – förtidsröstningen är i full gång. Sedan den där gången i september 1973 har jag deltagit i alla val och folkomröstningar. Och ska självklart göra det även i år.

Och jag hoppas att valdeltagandet ska bli rekordhögt denna gång.

Barbro Schönning, ombudsman på Finansförbundet

Dela
Nyttja dina rättigheter!