Under Almedalsveckan manifesterade de tre centralorganisationerna TCO/LO/SACO för kravet på ett höjt tak i A-kassan. Du kan se  debatten #TBT2001.
Under Almedalsveckan manifesterade de tre centralorganisationerna TCO/LO/SACO för kravet på ett höjt tak i A-kassan. Du kan se debatten på #TBT2001.

När jag en gång i tiden blev medlem i både fack och a-kassa så var det andra regler än idag. Då fick man ut en stor del av sin lön om man blev arbetslös och kunde – trots allt – vara förhållandevis trygg ett tag i jakten på ett nytt jobb.

Nu har det gått 13 år (!) utan att ersättningen från a-kassan har höjts. Och detta i tider av höjda reallöner, stora omställningar på arbetsmarknaden, många uppsägningar, förändringar inom företag, besparingspaket mm.

Det sägs att vi inte ska leva på bidrag. Men a-kasseersättningen är inte ett bidrag! Det är en försäkring som ska ge trygghet om det värsta tänkbara blir en verklighet. När ersättningen inte höjs blir resultatet att människor faktiskt måste få bidrag för att kunna överleva och klara sin försörjning.

Det är dags att satsa det som krävs för att taket i a-kassan. Idag är taket satt till 80 procent av 18 700 kronor/månad. Före skatt blir det 14 960 kr. Hur många har det som sin lön idag? Det är väldigt få som får ut 80 procent av sin lön när de blir arbetslösa, trots att de i många år betalat in sin premie till försäkringen.

TCO har i flera år drivit frågan om höjd ersättning. Nu instämmer fler och fler i behovet av att göra något åt reglerna. Nyligen skrev t ex PM Nilsson i en ledare i Dagens Industri om fördelarna för näringslivet: ”Vid sidan av kostnaderna för individen riskerar den nuvarande urholkningen av a-kassan att hota ekonomins omställningsförmåga… Om skyddsnäten fungerar som de ska upprätthålls konsumtionen vid en ekonomisk chock och återhämtningen underlättas”.

Jag instämmer med TCOs ordförande Eva Nordmark i kravet på att vi ska få besked före valet i höst om hur det ska bli. Och hoppas att ännu fler ska inse behovet så att vi får de förändringar som krävs!

Under Almedalsveckan manifesterar de tre centralorganisationerna TCO/LO/SACO kravet på ett höjt tak i A-kassan tillsammans genom ett möte i Visby den 30/6 kl 1200. Du kan också följa debatten #TBT2001.

Barbro Schönning, ombudsman på Finansförbundet

http://www.di.se/artiklar/2014/6/24/ledare-bra-for-naringslivet-att-hoja-a-kassan/

http://www.tco.se/Aktuellt/Evas-kommentarer/Eva/Dags-att-tala-klarsprak-om-arbetsloshetsforsakringen/

 

Dela
Satsa på höjd a-kassa!