Tillsammans är vi starka!
Tillsammans är vi starka!

Det svenska kollektivavtalssystemet har funnits i drygt 100 år. Och 2011 omfattades 83 procent av alla tjänstemän i privat sektor av kollektivavtal. På bankområdet har vi haft avtal sedan 1946, även om man redan innan dess lyckats förbättra villkoren för de bankanställda.

Det är många saker som vi har fått igenom tack vare kollektivavtal. Bland de viktigaste kan nämnas arbetstider, pensionsvillkor, lönevillkor och fackligt inflytande på arbetsplatserna.

För den som jobbar på en arbetsplats utan kollektivavtal gäller lagens regler; 40 timmars arbetsvecka, 25 dagars semester, ingen tjänstepension, avsaknad av regler för ersättningar vid övertidsarbete och arbete på obekväma arbetstider…

På senare år har det varit svårare och svårare att flytta fram positionerna. En stor del av avtalsförhandlingarna har fått ägnas åt att försvara det vi redan uppnått. Det vi redan en gång betalat för, bland annat genom att till exempel avstå löneökningar för att få behålla inflytande över arbetstider och få fler semesterdagar etcetera.

För att vi ska kunna försvara modellen med kollektivavtal och partsöverenskommelser handlar det om att vi blir många som är med i facket. Så fråga dem du känner – oavsett var de jobbar – om de har förstått vad avtalen handlar om. Och har du inte avtal på din arbetsplats – framför krav på det till din arbetsgivare!

Till dig som inte är med i facket säger jag: Sluta planka! För det mesta får du del av det vi har uppnått, men man kan faktiskt inte slå sig till ro med det. Om du någon gång klagar eller känner dig besviken på villkoren på din arbetsplats ska du veta att de hade kunnat vara bättre om du varit medlem. Var med och ta ansvar du också!

När vi är många som går samman har vi större möjlighet att påverka och sätta kraft bakom orden. Så idag – på kollektivavtalets dag 17 mars – vill jag gratulera dig som valt att vara medlem i facket. Du är med och gör skillnad!

Barbro Schönning, ombudsman på Finansförbundet

Bli medlem i Finansförbundet.

Läs mer om kollektivavtalet och se filmen Like a Swede. 

Och här kan du läsa om kollektivavtalets värde. 

Dela
Kollektivavtalets dag – något att fira!