All about people
All about people

På 80-talet var det vanligt med resultatandelar och vinstandelar som kom de anställda till godo. Det var inte bonusar – utan istället en belöning för att man varit del av god utveckling. Oftast lika till alla, oavsett lön och tjänsteställning. Personalen var bankernas viktigaste resurs och det framfördes av höga chefer i många olika sammanhang.

Numera är vinstmaximering för aktieägarnas skull en av de viktiga frågorna för bankernas ledningar. Bankerna har varit i kris vid flera tillfällen under de senaste 20 åren. De har haft besparingsprogram för att ta sig ur kriserna. Men när man – trots högre vinster än någonsin – aviserar nya besparingsprogram tycker jag att man gått över gränsen. Det gör mig beklämd!

Finansministern framförde nyligen att bankerna borde minska sin aktieutdelning. I och för sig kanske han inte med det menade att de anställda skulle få mer. Det handlade nog om att istället stärka sin kapitalbas. Jag väljer dock att tolka det som att detta öppnar för möjligheter att ge de anställda större del av vinsten. Visst ska den som satsat sina pengar i ett bolag ha del av vinsten. Men den som satsar sin arbetstid, sin kompetens, sitt engagemang och sin framtid ska också ha del av vinsten i företaget!

Talet om de anställda som företagets viktigaste resurs klingar falskt när Nordea nu ska spara in ytterligare. Frågan är när man når smärtgränsen. De anställdas lojalitet och engagemang naggas i kanten. Kunderna kommer att möta färre människor i banken. Varumärket – som talar om ”It’s all about people” – kan ifrågasättas.

Det är inte konstigt att fackliga organisationer och opinionsbildare nu reagerar och ifrågasätter planerna. Engagerade och talföra medarbetare kan bidra i mycket till både affärs- och verksamhetsutveckling. Det behöver alla organisationer del av! Det är en uppenbar risk att de anställda i banken blir skrämda till tystnad eftersom de vet att jobbet är i fara.

En väldigt kortsiktig syn på bankens fortlevnad ska nu betalas av de anställda. Det känns inte OK!

Barbro Schönning, ombudsman på Finansförbundet

Dela
It´s all about people