Fika-med-facketIbland hör jag att ”ensam är stark”. Det håller jag inte med om. Vi behöver varandra, både i med- och motgång. Det gäller både i privatlivet och i arbetslivet. Jag är inte tillräckligt stark för att ensam ta itu med saker och ting när det är jobbigt. Då är det skönt att ha en tillhörighet. Och när jag känner mig full av tillförsikt och allt rullar på, då kan jag stötta dem som har det tuffare. Det är också en av orsakerna till att ett fackligt medlemskap känns självklart för mig.

Att vara många medlemmar är värdefullt. Man kan alltid hitta någon som man känner förtroende för. Vi får mer tyngd i kontakterna med arbetsgivaren på alla nivåer om vi företräder så många anställda som möjligt. Vi blir en part att räkna med.

Du behövs!

För snart en månad sedan inledde Finansförbundet en ny avtalsrörelse med förhandlingar om villkoren som ska gälla i vår bransch. Det är ett jättebra tillfälle att informera om vad vi gör, vad en avtalsförhandling handlar om, vilka fördelar ett fackligt medlemskap har och hur man kan göra för att bli medlem. Vi tar chansen i varje samtal.

Du som är medlem kan informera dina arbetskamrater. Och du som är förtroendevald kan ordna en träff för att ”Fika med facket” och särskilt bjuda in dem som inte är medlemmar redan. Berätta om förmåner och rättigheter som man har som medlem och om hur ni arbetar lokalt. Och rekrytera!

Tillsammans blir vi ännu starkare!

Barbro Schönning, ombudsman på Finansförbundet

Dela
Ensam är inte stark!