Penningtvätt Foto: RiksbankenI Finanspolisens årsrapport 2012 framgår att bankerna står för mer än hälften av alla anmälningar om misstänkt penningtvätt. Den exakta siffran är 54 procent vilket motsvarar fler än 6 000 anmälningar. Av de totalt 20 000 företag och personer som enligt lag är skyldiga att rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen var det endast 147 stycken som fullföljde åtagandet, vilket är en väldigt låg siffra. Vad Finanspolisen ska göra för att förmå fler företag att rapportera misstänkt penningtvätt under kommande år framgår inte i årsrapporten.

Att följa bestämmelserna i penningtvättslagstiftningen kan innebära en del obehag för den anställde. Kunden kan ta illa upp när han eller hon måste redogöra för var kontanterna kommer ifrån när stora summor sätts in på bankkontot. Ibland urartar situationen och leder till våld, hot om våld eller kränkande tillmälen mot den som ställer frågorna. Men om bestämmelserna kring penningtvätt ska få genomslag i samhället krävs att fler än bankerna tar sitt ansvar.

Hur kommer det sig att bankerna under år 2012 anmälde mer än 6 000 fall av misstänkt penningtvätt medan andra kontantintensiva branscher knappt anmälde några fall alls? Som exempel kan nämnas fastighetsmäklarna som rapporterade fem fall, branschen ”handel med transportmedel” som rapporterade tio fall och auktionsföretagen som inte rapporterade ett enda fall av misstänkt penningtvätt.

Har du egna erfarenheter av arbetet med penningtvätt, teorier om varför så få företag anmäler misstänkt penningtvätt eller förslag på hur Finanspolisen ska få in fler anmälningar?

Skriv gärna och berätta!

Marie Löök Birgersson, statsvetare och utredare på Finansförbundet

Dela
Bankerna bäst på att anmäla penningtvätt