Bogota-ColombiaInternationella fackliga samorganisationens (IFS:s) årliga kartläggning av kränkningar av fackliga rättigheter är ingen munter läsning. Speciellt inte om man synar förhållandena i Colombia. Under 2012 mördades 35 fackligt aktiva, tio utsattes för mordförsök, 342 för hot, 16 hamnade i fängelse och 43 avskedades. Totalt har över 2 500 fackliga företrädare i Colombia mördats under de senaste 20 åren. Människor som haft som enda drivkraft att skapa bättre arbetsförhållanden för sig själva och sina kollegor genom ett fackligt uppdrag.

På kongressen 1985 beslutade Finansförbundet att årligen avsätta en procent av medlemsavgiften till fackligt solidaritetsarbete och sedan har det rullat på. Finansförbundet har under många år bidragit till bättre arbetsvillkor för finansanställda över hela världen. Sedan 2010 stödjer Finansförbundet ett projekt i Latinamerika i samarbete med LO-TCO Biståndsnämnd och UNI. Colombia är ett av länderna som omfattas av projektet.

Orsaken till att Finansförbundet valt att engagera sig i Latinamerika är flera. Många multinationella banker etablerar sig i regionen och de anställdas rättigheter, som ofta är självklara i bankernas hemländer, är långt ifrån självklara när verksamheten bedrivs i andra länder. Det fackliga arbetet behöver stärkas och nätverk skapas över landsgränserna i de multinationella banker som etablerar sig i Latinamerika.

Projektet i Latinamerika bidrar förutom att förbättra villkoren för de finansanställda i landet också till att situationen i Colombia uppmärksammas. Genom vår närvaro i regionen kan vi uppmärksamma övergreppen som begås och signalera till omvärlden att det inte är acceptabelt att kränka de fackliga rättigheterna.

Finansförbundet är en viktig samarbetspartner som erbjuder stöd och hjälp och som delar med sig av vår syn på det fackliga arbetet. Ska situationen i Colombia och andra länder förbättras måste vi gemensamt stå upp för rätten att engagera sig fackligt. Ingen facklig företrädare ska behöva gå till jobbet och oroa sig för att drabbas av hot, avsked, fängelsestraff eller att i värsta fall mista livet. Oberoende av var hen är verksam.

Vad har du för synpunkter på eller erfarenheter av det internationella fackliga arbetet?

Skriv och berätta!

Marie Löök Birgersson, statsvetare och utredare på Finansförbundet

Dela
Ingen barnlek att vara fackligt aktiv i Colombia