Almedalsveckan 2013Nu har jag varit på min första Almedalsvecka och hann med många intressanta seminarier. Ett som gjorde stort intryck var Sverige behöver fler kvinnliga chefer och ledare.

På seminariet deltog Anna Kindberg Batra, moderat gruppledare och ordförande i finansutskottet, Eva Nordmark, ordförande TCO, Fredrik Hilelso, VD Novare, Sarah MCPhee, SPP, Sofia Falk, grundare Wiminvest och Erik Ljungberg, Scania.

Under veckan presenterade Moderaterna ett paket som innehåller fem punkter för ökad jämställdhet i arbetslivet. De vill bland annat stimulera ett jämnare uttag av föräldradagar genom jämställdhetsbonusen och få fler kvinnor på ledande positioner genom att näringslivet tar ansvar.

Debatten handlade mycket om normer i samhället. Kvinnor tar till exempel ut den övervägande största delen av föräldraledigheten i förhållande till män. Jämställdhetsbonusen infördes 2008, men Anna Kindberg Batra menar att det finns möjligheter att förbättra den. Anna Kindberg Batra berättade också att i statliga bolag består styrelserna till ca 49 % av kvinnor. Här har man arbetat med bättre rekryteringsprocesser. Man måste utmana sig vid rekryteringar för att hitta kvinnorna, och man måste samtidigt försöka pusha kvinnorna att söka jobben.

Frågan ställdes om vad man kan göra från den fackliga sidan för att förbättra situationen. Eva Nordmark svarade att vi kan påverka genom våra kollektivavtal. Bland chefer inom TCO-sfären är det ca 60 % av kvinnorna som tar huvudansvaret för hem och familj jämfört med 9 % av männen. Oftast är det männen som lämnar på förskolan medan det är kvinnorna som hämtar. Här kan man förbättra på företagen genom att inte lägga möten sent på dagen.

När man tittar hur det ser ut i våra ledningsgrupper består de i huvudsak av män. Frågan är om man vill ha in kvinnor? Sammansättningen är oftast att en kvinna är HR-chef – redan här blir det en snedfördelning. Mycket handlar om en attityd som börjar längst upp i organisationen. Erik Ljungberg på Scania berättade att de jobbar med att just förändra attityder och att deras VD har gått i spetsen för detta arbete. ”Battle of numbers” är ett projekt för storföretag som vill gå från ord till handling när det gäller att få fler kvinnor till operativa chefspositioner och därmed skapa morgondagens företag.

Tänk om man kunde få alla företag att börja jobba med dessa frågor – vilket resultat det kunde få!

Ann-Charlotte Karlsson, förbundsstyrelseledamot Finansförbundet

Dela
Hur får vi fler kvinnliga chefer?