Fullsatt finansmingel i AlmedalenAtt påstå att Finansförbundets och FTFs seminarium med efterföljande mingel i Almedalen blev en hit är ingen överdrift. Kön var lång in till TCO-parken, och många frågande oroligt ”finns mitt namn med på listan?”. En av besökarna skrev på Twitter ”Dagens hetaste seminarium, förtroendet för finansbranschen. Fick nästan planka in…”.

Att många vill närvara på ett evenemang är ju givetvis kul! Men vad var det då som lockade? Under de senaste åren har förtroendet för bank- och försäkringsbranschen dalat i mätning efter mätning, vilket vi kunde läsa om på Finansförbundets blogg förra veckan. Det drivande fenomenet i denna trend är bland annat uttalanden från Peter Norman i medierna, där känslan är att bankerna inte borde få tjäna pengar, utan att de borde bedrivas som någon form av samhällsservice.

Som anställd på ett bankkontor upplever jag att min arbetsdag påverkas till det sämre när bankerna kritiseras på detta sätt i medierna. Vilka är det då som sitter på möjligheten att påverka? Ja, givetvis är det bland annat politiker som till exempel Peter Norman själv. Finansförbundet och FTF beslöt därför att anordna en paneldebatt där finansmarknadsminister Peter Norman, Thomas Backteman, Swedbank och Skandias VD Bengt-Åke Fagerman med flera bjöds in för att diskutera frågan.

Frågan som skulle besvaras var ”Hur kan vi öka förtroendet för bank- och försäkringsbranschen?”. Debattörerna var eniga om att en treenighet är svaret på frågan, eller i alla fall en del av svaret. Treenigheten består av lagstiftningen, branschen och kunderna. Lagstiftningen behöver finnas där för att reglera och mildra en kommande finanskris. Branschen behöver visa på öppenhet och ärlighet, och också vara tydlig med hur man som bransch och företag vill uppfattas. När det gäller kunderna så består deras ansvar i att vara tuffare och använda den kundkraft som de har. Om det behövs för att få företagen att lyssna, byt bank! Det sista var en uppmaning från Peter Norman, som inte nog kunde påpeka kundernas egen möjlighet till påverkan och ansvar. För att kunna ta detta ansvar behövs utbildningsinsatser i samhället för att kunna ställa kraven, något som samtliga på scenen var överens om.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att de två mest bestående intrycken från seminariet är känslan av allas gemensamma ansvar, och frågan är om inte det här var det hottaste minglet i Almedalen där alla ville vara med.

Jessica Johansson, 2:e vice ordförande i Finansförbundet

Dela
”Finns mitt namn med på listan?”