Månatligt arkiv: juni 2014

Satsa på höjd a-kassa!

Det sägs att vi inte ska leva på bidrag. Men a-kasseersättningen är inte ett bidrag! Det är en försäkring som ska ge trygghet om det värsta tänkbara blir en verklighet. När ersättningen inte höjs blir resultatet att människor faktiskt måste få bidrag för att kunna överleva och klara sin försörjning. Läs mer

Kommentarer inaktiverade för Satsa på höjd a-kassa!

Gamla kollegor – och nya…

Sociala medier är bra – verkliga möten ännu bättre, skriver Barbro Schönning, ombudsman på Finansförbundet. Läs mer

Kommentarer inaktiverade för Gamla kollegor – och nya…

Mobbad på jobbet? Inte OK!

Ibland ser vi att vuxna mår dåligt på sin arbetsplats, att de mobbas. Det är inte lätt att säga ifrån. Men om vi bara låter det fortsätta så är vi delansvariga i det som sker. Att säga ifrån och kräva bättring är allas ansvar. Hur gör du? Läs mer

Kommentarer inaktiverade för Mobbad på jobbet? Inte OK!

Har du hört talas om Nordiskt forum?

Genom att Finansförbundet lyfter fram frågor kring föräldraledighet, osakliga löneskillnader, pensioner med mera kan vi bidra till ett jämställt arbetsliv. Detta hoppas jag! Vad tycker du? Läs mer

Kommentarer inaktiverade för Har du hört talas om Nordiskt forum?

Stöd till andra – ett uttryck för solidaritet och oro

Det är ett oskick att de anställda ska känna sig otrygga varenda gång arbetsgivaren påbörjar en ny upphandling. Tvärtom, schysta löner och villkor borde vara praxis vid upphandlingar och ordning på anställningsformerna borde vara en självklarhet. Det gäller i alla branscher. Läs mer

Kommentarer inaktiverade för Stöd till andra – ett uttryck för solidaritet och oro

Motionera mera!

Låt den här sommaren innehålla motion på flera områden – både för ditt eget bästa och för utvecklingen av Finansförbundet. Tillsammans gör vi Finansförbundet starkare! Läs mer

Kommentarer inaktiverade för Motionera mera!

Chefer – ta ert ansvar!

Flera personer hör av sig till vår rådgivning med problem som rör arbetsbelastning, stressig miljö, bristande organisation och som en följd av det en stor utmattning. Min vädjan till arbetsgivare och chefer runt om i landet är att ta signalerna på allvar och se över både organisation och sitt sätt att leda och fördela arbetet. Vi jobbar för att kunna leva – inte tvärtom. Läs mer

1 kommentar