Chefer – ta ert ansvar!

Flera personer hör av sig till vår rådgivning med problem som rör arbetsbelastning, stressig miljö, bristande organisation och som en följd av det en stor utmattning. Min vädjan till arbetsgivare och chefer runt om i landet är att ta signalerna på allvar och se över både organisation och sitt sätt att leda och fördela arbetet. Vi jobbar för att kunna leva – inte tvärtom.