Nä du, Evert!

Dagens lätt krystade historielektion handlar om svensk punk, och närmare bestämt den serie av punksamlingar som i början på 1990-talet lanserades under namnet Definitivt 50 spänn. Det var ursprungligen tänkt att den skulle heta Absolut 50 spänn, men om jag

Samtal = dialog!

Tarifflöner, lönegrupper, pottförhandlingar… Det var mycket att lära när jag på 80-talet började jobba i bank och sedan engagerade mig fackligt och blev förtroendevald. I våra lokala förhandlingar möttes vi för samtal och det var långa sittningar. På båda sidor