Enough is enough!

Visst kan man få nog ibland? Du vet, när det känns som att man har stångat huvudet i väggen alltför länge. Oavsett vad man säger eller gör så verkar det som om den man pratar med inte fattar. Ska man

We want you!

De fackligt aktiva i TCO-förbunden blir allt stoltare. Självkänslan har växt under de senaste åren. Det framkom i TCO-tidningens läsarpanel nyligen. Jag tror att det beror på möjligheten att påverka, god facklig utbildning och känslan av att faktiskt göra skillnad.

Marknadsmissbruk?

När Gregor Samsa vaknade en morgon hade han förvandlats till en jättelik insekt. Det är utgångspunkten i Kafkas novell ”Förvandlingen”. Personligen, och jag tror jag delar den uppfattningen med många, anser jag att en förvandling till insekt skulle vara en

Respekt och bemötande

Vad tänker du när någon blir diskriminerad för sin ålder? Har du åsikter om den som går i kyrkan eller moskén? Säger du ifrån när någon får sitt utseende kommenterat på ett kränkande sätt? Vi har lagar som förbjuder diskriminering