Personalen – en förbrukningsvara?

Tanken är att arbetsvillkoren och arbetsmiljön ska vara så genomtänkta och bra att de anställda håller hela arbetslivet. Arbetsgivaren ska ordna sin verksamhet med hållbarhet som mål. Det gäller både de anställdas hälsa – friskvård, rehabilitering, psykosociala miljön, vettig arbetsbelastning,

Hjälp med missnöjda kunder?

Ni som jobbar på bankkontor har ju stor erfarenhet av och kunskap om hur ni ska bemöta och hantera missnöjda eller arga kunder. Jag tror att ni i stor utsträckning är ”självlärda” och har fått skapa egna strategier, men hur

Fem utskällningar per dag

Det är inte ofta, men ibland så talar jag med arga och missnöjda medlemmar. Om mina svar eller förklaringar inte räcker till så kan jag hänvisa medlemmen vidare till organisationens ledning. Det är inget konstigt. I en medlemsorganisation finns många