Sverige bryter mot EU-direktivet

Redan när nuvarande lagstiftning om visstidsanställningar bara var ett lagförslag gjorde TCO – som representant för Finansförbundet och ytterligare 14 fackförbund – invändningar eftersom dessa lagregler inte lever upp till kraven i EUs direktiv om tidsbegränsade anställningar. Det går bland