För gammal?

Pensionsåldersutredningen förväntas, enligt DN, lägga ett förslag i april om att höja pensionsgränserna med två år. Men hur passar detta förslag med verkligheten i vår bransch? Hur kommer arbetsgivarna att hantera en sådan situation? När det är dags för omorganisationer

När går du hem idag?

15.51–rörelsen byter namn till 15.52–rörelsen. Anledningen är att kvinnor i Sverige numera jobbar en minut mindre gratis om dagen. Det har gått ett år sedan kvinnorörelsens organisationer, partipolitiska kvinnoförbund och fackliga organisationer tillsammans bildade 15.51-rörelsen för att sätta tryck i

Snooza mera!

Amerikanska företag i finansbranschen satsar nu på att råda bot på sömnbrist hos personalen. Man ser att var tredje anställd sover för lite och därmed missar företagen miljarder i minskad produktivitet. Det är antagligen företagens vinster som är i fokus