Mer i procent men mindre i kronor

Hela den etablerade löneökningsmodellen utgår från att vi räknar procent. När löneökningarna är samma eller nästa samma procenttal ökar skillnaderna i den faktiskt utbetalade lönen och förstärker de löneskillnader som redan finns. Det kan naturligtvis vara rätt. Lönespridningen i Sverige

Den danska modellen i Sverige?

”Centerpartiet eftersträvar en modell där spelreglerna för arbetsmarknaden fastställs av arbetsmarknadens parter i stället för genom lagstiftning. Detta skapar en mer flexibel och långsiktigt hållbar arbetsmarknad. Det innebär också att delar av den lagstiftning som omgärdar arbetsmarknaden behöver avvecklas.” Det