Bankerna står starka

De svenska bankerna står starka med höga kapitalrelationer och likviditetsbuffertar. Det konstaterar Finansinspektionen i sin rapport Risker i det finansiella systemet som kom i går. Visserligen oroar sig FI över hushållens höga skuldsättning när det gäller bolån. Men de stresstester