Etiken allt viktigare för förvaltarna

Tjänstepensionsföretaget Alecta hamnar högst i den ranking av svenska bankers och pensionsfonders etikarbete som Sveriges konsumenter gjort inom projektet Fundwatch. På Dagens Nyheters debattsida skriver företrädare för Sveriges konsumenter att finansbranschens ointresse för etik- och miljöfrågor leder inte bara till

Respekt!

Förra året träffade Finansförbundet ett unikt kollektivavtal för bankanställda. Arbetsgivarna sa sig vara minst lika angelägna som oss att eliminera de osakliga löneskillnaderna. Parterna var också överens om att i stort sett alla bankanställda ska få en årlig löneutveckling. I

Färre nöjda med bankerna

De fyra storbankerna får markant lägre betyg i nöjdhet av privatkunderna, visar Svenskt Kvalitetsindex (SKI) årliga kundundersökning. Johan Parmler, vd för SKI, pekar på ett antal faktorer som påverkar bankernas varumärken. Det handlar om fondavgifter, bolåneräntor och bankernas marginaler, liksom

Risk för sämre anställningsskydd

En utredning med förslag som innebär minskad trygghet för dig i händelse av tvist med din arbetsgivare har presenterats på arbetsmarknadsdepartementet. Ända sedan tillkomsten av lagen om anställningsskydd har man ansett att en arbetstagare som blivit felaktigt uppsagd ska kunna