Vad ska du göra i sommar?

Absolut ingenting? Snickra på torpet? Leka med barn och barnbarn? Jobba vidare när kollegorna har semester? Resa runt till släkt och vänner? Vad du än gör så hoppas vi på Finansförbundets kansli att du har det väldigt bra. Vi kommer

Rivstart av nya styrelsen

Just nu håller den nyvalda förbundsstyrelsen sitt första sammanträde sedan den valdes på kongressen. Fem ledamöter är nya, liksom förbundsordföranden som nu heter Ulrika Boëthius. Dagordningen är lång med punkter som är typiska efter en kongress: konstituering, firmateckning och nya

Rånaren som kund

Tänk dig att ett kontor i din bank utsätts för rån. Rånaren grips och avtjänar sitt straff. Ett par år senare kommer rånaren in på ditt kontor och vill öppna ett konto i banken. I en notering ser du att

Lotten avgör framtiden

Ska lotten få avgöra inriktningen av verksamheten för en stor förening och framtiden för ett antal anställda? Nej, naturligtvis inte. Men så kan det bli när demokratin ställs på sin spets. Det handlar om Ingenjörsamfundet där Finansförbundet är delägare som

Sommarstress?

Så här års är det mycket som ska hinnas med och göras klart. Snart kommer en period då det nästan är omöjligt att boka möten då” alla” är med – så därför måste vi klämma in några extra möten nu.