Vem tar första kontakten?

Det blev inga stora rubriker, knappt någon notis. I fredags utnämnde regeringen hovrättsrådet Mats Walberg till att utreda hur nya kapitaltäckningsregler ska införas i svensk rätt. Observera att han ska utreda hur svenska lagar ska ändras – inte vilka regler

Borgs krav hotar konkurrensen

Finansminister Anders Borg fortsätter att driva kravet på att de svenska storbankerna ska ha högre kapitalkrav än sina konkurrenter inom övriga Europa. Det framgår av den ekonomiska vårpropositionen som regeringen presenterar i dag. Redan vid kommande årsskifte ska – fast

Boränteupproret sprider sig

Områden med många höginkomsttagare har lägre bostadsränta än hushåll i mindre bemedlade områden. Storbankernas rörliga boränta är lägre än mindre bankers, som SBAB och Länsförsäkringar Bank. Det visar Svenska Dagbladets boräntekarta. Förvånad, någon? Det var i förra veckan som tidningen

Arbetstiden är livsviktig

Kanske har du redan hunnit vänja dig vid sommartiden. Men visste du att tidsomställningen kostar liv? I Sverige är det ca 20 personer fler per år som dör i hjärtinfarkt pga omställningen till sommartid. Den påverkar också antalet arbetsplatsolyckor mm.