Vi har inga pengar

Vet inte om jag ska skratta eller gråta. Jag har talat med en rad medlemmar på en av storbankerna om lönesamtalen. Trots att cheferna tycker att arbetsprestationen har varit bra och att målen har uppnåtts så erbjuds antingen ingen lönehöjning

Bankerna ger Borg svar på tal

 ”Vi anser att banksektorn förtjänar bättre än att gång på gång vara föremål för svepande och populistiska utspel.” Det skriver Bankföreningen som svar på finansminister Anders Borgs angrepp på bankerna i förra veckan. Borg fick mycket uppmärksamhet när han ansåg

Hur länge orkar du jobba?

Du har säkert inte missat debatten i media om statsminister Fredriks Reinfeldts förslag att höja pensionsåldern till 75 år. Hans motivering är att vi lever längre och alltså kostar mer som pensionärer. Så långt är jag med, men hur ska