Blir 2012 året då det händer?

De senaste dagarna har debatten var het i media om hur det egentligen gick till när Sverige fick allmän rösträtt för både män och kvinnor. Rösträtt för alla – även de som var omhändertagna av fattigvården eller försatta i konkurrs