Fackets olika roller

 Att vara aktiv som förtroendevald i Finansförbundet, innebär många olika intressanta uppgifter. Tänk vad många olika titlar man skulle kunna ha på ett visitkort… Framtidsanalytiker – Finansförbundet förhandlar nu med Bankernas ArbetsgivarOrganisation om en ny avtalspension. Det innebär att vi

Clausen i lejonets kula

Härom veckan meddelade Nordea att banken ska minska antalet anställda med 2.000 fram till slutet av nästa år. Igår mötte koncernchefen Christian Clausen över 200 medarbetare på ett möte som Finansförbundet i Nordea ordnat på huvudkontoret i Stockholm. Det var

Tutan ljuder i Nordea

Några år efter det att medbestämmandelagen börjat gälla fick den öknamnet ”tutan”. Missnöjda fackliga företrädare upptäckte att arbetsgivarna bara behövde tuta innan de körde över facket. Det är ju så att lagen endast ålägger arbetsgivaren att förhandla innan han fattar

Staplade visstidsanställningar

 Det finns arbetsgivare som har låtet anställda gå på visstidskontrakt i flera år, utan att det strider mot LAS. Tanken är egentligen att visstidsanställningar ska användas när en arbetsgivare behöver ”pröva” lämpligheten hos en nyanställd eller för att täcka upp