Lönesamtal… en plåga?

Nu pågår lönesamtal på många arbetsplatser. Att få tala med sin chef om det jobb man har gjort under året borde kunna vara positivt – utvecklande och spännande. Tyvärr är det inte den erfarenheten alla har. Ett lönesamtal kan vara

Industrin ska sätta märket

I veckan presenterade arbetsmarknadsparterna på industrins område ett förslag till ett nytt så kallat industriavtal. Avtalet reglerar hur förhandlingarna om nya kollektivavtal ska gå till mellan de berörda 18 fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna. Syftet med avtalet är att ingen annan på